Met als motto ‘Tekenen voor Jeugdpreventie’ hebben (jeugd-)professionals en ervaringsdeskundigen in Leidschendam-Voorburg zich verenigd; met de ambitie om preventie een flinke impuls te geven. In de zomer organiseren we maar liefst 8 TOP-bezoeken om thema’s uit te diepen & verder te verbinden. Vandaag een heerlijk 1e TOP-bezoek aan het Spel en Opvoedpunt: als ergens het woord laagdrempelig voor bestaat is het hier. Gulay Yigitdol ontving enkele collega’s van andere instellingen hartelijk en liet zien & voelen een echte 1000-poot te zijn: meegaan met ouders, sparren met diezelfde ouders over ervaringen met andere professionals, ‘oordeelloos’ praten over echt van alles. En vooral luisteren & aandacht geven. Spontane gesprekjes met ouders uit verschillende culturen waren leerzaam. Smaakt naar meer… foto van Ministerie van Verhalen.