‘Aandeelhouders’ merken dat hun aandeel TRUST in Horizontale Samenwerking, sterk in waarde is gestegen! En zijn dus blij.. Vandaag in Aalsmeer, tijdens bijeenkomst Topsector Logistiek. Mooie adviezen ook van deelnemers: vergelijk het met een fijne familie, als het gaat om de erfenis is er toch soms gedonder. Wegbewegen is ook nuttig, samenwerking zo organiseren dat de TRUST niet onnodig op de proef wordt gesteld.. Ben onder indruk van innovatiekracht logistieke sector @inspirerend.. foto van Ministerie van Verhalen.