rules

Community is een typisch paraplu-woord: er gaan veel en verschillende betekenissen achter schuil. De inhoud en betekenis van het woord community wisselt met de tijd. Van oudsher wordt het begrip gereserveerd voor de bewoners van een dorp of kleine stad. De plaats waar zij wonen werkt als bindmiddel en zorgt bijna als vanzelf voor het gevoel verbonden te zijn. In de huidige tijd wordt het woord ook gereserveerd voor professionals die elkaar opzoeken om hardop na te denken over actuele problemen en daar samen nieuwe oplossingen voor te bedenken. Redelijk bekend zijn de communities van specialisten uit hetzelfde vakgebied. Die zoeken elkaar op in beroepsverenigingen of iets lossere platforms. De liefde voor hun vak creëert een band tussen hen. De allernieuwste variant en ook de variant die ik zelf het meest aantrekkelijk vind zijn de echt diverse communities: gemeenschappen waarin specialisten en praktijkmensen elkaar opzoeken. Deelnemers aan deze communities, al of niet divers, zijn meestal verbonden aan organisaties zoals ministeries, gemeenten, diensten of instellingen. Of werkzaam als zelfstandig specialist. Deelname aan communities verschaft hen ruimte om te innoveren. En biedt dikwijls de gelegenheid om op een ontspannen en toch effectieve manier met elkaar samen te werken. Tekst Eelco Koolhaas.