Onder het motto ‘Fantastische Lijnen voor Schoolverlaters (in het speciaal onderwijs)’ werd gisteren in Oegstgeest (in de dr Leo Kanner school) met 50 professionals een aftrap gemaakt van een boeiend community-initiatief. Zeven werkgroepen buigen zich de komende maanden over de lijnen naar tussen speciaal onderwijs en werk, dagbesteding of vervolgonderwijs via o.a. het ‘portfolio van de leerling zichtbaar maken’, ‘andere stijlen van jobcoaching introduceren’, het ‘koppelen van budgetten’, ‘het persoonlijk contact met werkgevers’ of ‘het optekenen van geslaagde uitstroomverhalen. Wethouder Marleen Damen van Leiden riep daarbij op tot toepassing van (stoere) omgekeerde toetsprincipe: ‘het kan altijd, tenzij het echt niet kan’. Begin 2018 worden alle verhalen gebundeld aangeboden aan het portefeuillehoudersoverleg Holland-Rijnland. Samen van dunne of zelfs stippellijnen echt sterke & fantastische lijnen maken; waarom niet!