sinterklaas

Mijn eerste optreden als gespreksleider in rol van een eerwaarde, bij slotsessie vanavond na 5 jaar (!) Burgerpanel Structuurvisie Ondergrond. Hartverwarmend betrokken burgers & ze kenden veel liedjes van S.