Magazine Weer een mooi overzicht over de wisselwerking tussen beleid, verhalen, films en bijeenkomsten. In dit tweede e-magazine.