prijs

Professionals werken natuurlijk al heel goed samen, binnen hun organisaties maar in toenemende mate tussen organisaties. Om het iets concreter te maken: veel professionals brengen een groot deel van hun werkzame tijd door in grote of kleine vergaderingen met andere professionals. Waarbij ze doelgericht proberen te werken aan de vraagstukken die op tafel liggen. De professional van nu opereert in zakelijke beleidsnetwerken. Ze verenigen zich rondom een concreet probleem en zoeken over organisatiegrenzen heen naar oplossingen. Bij overzichtelijke kwesties is sprake van projectmatige samenwerking. De opdracht is behoorlijk helder, net als de concrete tijdsplanning. Stel nu eens dat we de zakelijke beleidsnetwerken wat opzij schuiven. En ook wat afstand nemen tot het projectmatige werken en vooral de projectplanning. En ons verenigen in een informele kring van experts, praktijkdeskundigen en andere betrokkenen. Dat het de gewoonte wordt om elkaar buiten de eigen organisaties om, op persoonlijke titel op te zoeken. Dat we erin slagen het zakelijke op een fijne manier combineren met het persoonlijke? Dat we op zaken vooruit mogen lopen zonder voortdurend teruggefloten te worden? Dat er ruimte is voor het gemakkelijk agenderen van spannende of zelfs gevaarlijke kwesties? In combinatie met ontspanning en zelfs de inbreng van kunst en cultuur. Dat – kortom – professionele communities de natuurlijke opvolger worden van de in mijn ogen steeds meer te kort schietende zakelijke beleidsnetwerken. Tekst Eelco Koolhaas, foto Machiel Pleysier.