Horizontale samenwerking in de logistiek wordt al een tijdje zwaar ondersteund vanuit het zogenaamde topsectorenbeleid. Goede zaak! De nadruk lag daarbij lange tijd op grotere bedrijven, met een technisch-conceptuele insteek (‘het denkwerk’). Het gevoel bestaat dat we nu een nieuwe fase ingaan met oog voor samenwerking tussen kleinere bedrijven, verspreiden van kennis en vooral (sociaal) leiderschap. Logistieke samenwerking is ook het vraagstuk van onderbenut ‘menselijk kapitaal’ en het delen van personeel. Waarbij de vraag wat veranderde technologie voor de logistieke arbeidsmarkt & personeelsbeleid in de transportsector betekent ook keihard op tafel ‘moet’ liggen. Met een nu nog kleine groep koplopers werkten we vanochtend aan de ‘De Verklaring van Hotel New York (‘Naar nieuwe verbindingen in de transportsector’). Op het logistiek congres van o.a. TKI Dinalog en Buck Consultants International op 28 september as. wordt deze VERKLARING aangeboden aan de bezoekers & andere ‘topspelers’.