Categorieën
Projecten

Verhalen en community management

Veel beleid is gericht op het in beweging krijgen van anderen, van instelling tot individuele personen. Denk bijvoorbeeld an beleid voor mantelzorgers, een veilige buurt of onderwijs voor de toekomst. We leven in een land van beleid, de lijst van ambities is groot, zeer groot

‘Storytelling systems’

Door een narratieve bril bekeken is beleid een groot verhaal dat ingrijpt in de verhalen van anderen. Beleid en de specifieke community rond een beleidsverhaal zijn te beschouwen als een ‘ ‘storytelling system’, met als belangrijkste eigenschap een permanente uitwisseling van verhalen (‘story exchange’). Uitvoerende organen, gebruikers en critici produceren een eindeloze stroom van verhalen. Soms zijn het succesverhalen. Een andere keer verhalen over hoe de ambitie blijft steken in goede bedoelingen. Helaas gaat het soms zelfs om dramatische verhalen. Iedereen die actief bij een onderwerp betrokken is, kent wel voorbeelden uit elke categorie.

De taak van een community manager is deze aan beleid gelieerde verhalen te vangen, los te krijgen, te verbeteren, aan te vullen en op te poetsen. Zodat de steun voor beleid kan groeien, op dwaalsporen wordt teruggekomen, nieuwe energie wordt aangeboord (‘nieuwe fans’) ideeën voor acties en maatregelen een kans krijgen. ‘Narratief onderzoek’ behoort kortom tot de kerntaak van community management.

Terugkijken

Onderzoek van verhalen gaat allereerst om terugkijken. Met enige creativiteit is het mogelijk om tussen professionals en gebruikers een boeiend verhalenspel op gang te krijgen.

Vraag naar een gebeurtenis die grote indruk maakte (‘pivotal moments’)

Vraag naar ‘de les’ van een specifieke ervaring (‘anekdotes verzamelen’)

Vraag naar die ene ervaring die zelden voorkomt (‘unheard voices’)

Vraag om een verhaal vanuit drie perspectieven te beoordelen

Vraag om een persoonlijke toelichting van een zogenaamd hard feit

Vraag hoe een specifieke tijdsperiode is ‘beleefd’

Vraag naar het verhaal dat er niet was (waar wel op gehoopt was)

Vraag naar een indrukwekkend detail (‘inzoomen’)

De lijst van mogelijkheden is oneindig groot! Zorg ervoor, mogelijk in een spelvorm met beloning, dat de community met elkaar in gesprek raakt over een ogenschijnlijk abstract beleidsverhaal.

Vooruitkijken

Kijken naar de toekomst hoort ook bij narratief onderzoek. Verhalenderwijs ontwikkelen, leuker kan haast niet.

Vraag om een nieuw hoofdstuk bij het bestaande verhaal

Haal een onderdeel weg uit een verhaal en vraag om het ontbrekende deel zelf in te vullen

Verzin een ervaring die nooit heeft plaatsgehad (‘preferred stories’)

Vertel drie varianten en kies de meest gewaardeerde versie

Geef een beleidsadvies in de vorm van een (persoonlijk) verhaal

Vertel een persoonlijke ervaring dat een populair feit onderuit haalt (‘counter narratives’).

Conversatie

Verhalen brengen een community tot leven. Een effectieve community manager zorgt voor een sprankelende conversatie.