Categorieën
Projecten

Verhalentour mantelzorg

Mantelzorgers zijn naast geweldige ‘hulpverleners’ in zekere zin ook ‘hulpvragers’. De vraag is hoe professionals op tijd en slim deze vraag zien en wanneer nodig, op gepaste wijze handelen. De struggle daarbij is, hoe bereik je de vele en vele mantelzorgers.

Een lokale hoofdrolspeler daarbij is niet alleen het mantelzorgsteunpunt maar ook de thuiszorg. Die letterlijk binnen komen, met grote regelmaat. In Roosendaal is die thuiszorg verbonden met de wijkverpleegkundige, een optimale mix! Echt cliënten volgen, van hun situatie een scan maken en creatief zoeken naar oplossingen, met bij voorkeur naaste familie.

Ook die thuiszorg kent, als in elk verhaal, weer haar strijd. Van strikte regels (‘nee, u moet afwassen, niet naar de Lidl gaan met uw client’) tot aan geen gehoor vinden voor praktische en effectieve oplossingen (‘wij spreken mensen ook buiten kantooruren’). In Roosendaal gaan we alle ervaringen, tips bij elkaar brengen, ook en vooral een reeks van ontmoetingen met mantelzorgers.

#actieplanmantelzorg #communitybuilding #storytelling