Categorieën
Blog

Natuurlijk organiseren

Iedere professional verblijft dagelijks in twee soorten groepen, natuurlijke groepen en georganiseerde groepen. Een georganiseerde gemeenschap zoals een overheidsdienst of bedrijf ontleent zijn betekenis aan werken voor een derde, het publiek. Een natuurlijke groep zoals een familie of vriendengroep vertegenwoordigt waarde op zichzelf, en is niet zozeer doelgericht. Sommige groepen zijn een mix van een natuurlijke en een georganiseerde gemeenschap. Een gezellige sportvereniging heeft familiaire trekjes maar is ook opgericht om iets te bereiken.

Onder druk

In het dagelijkse leven staat de natuurlijke gemeenschap onder druk. Niet alleen de sportvereniging maar ook de gemiddelde vriendengroep wordt steeds georganiseerder. We zijn steeds  georganiseerde mensen geworden, zakelijk en doelgericht. Vooral in de ochtend lijkt een familie met veel schoolgaande kinderen ook bijna een bedrijfje.   

Omgekeerde beweging

Opmerkelijk genoeg is in de klassieke georganiseerde gemeenschap een omgekeerde beweging waar te nemen. Verticale structuren staan onder druk. De sturende top is op veel plaatsen een mythe geworden. Werknemers eisen meer connectie en tussen top, middenkader en uitvoering ontstaan daarom nieuwe vormen van samenwerking. Een professionele community als model, lonkt naar de natuurlijke gemeenschap.  De natuurlijke gemeenschap kent aantrekkelijke kanten, te beschrijven met de termen saamhorigheid en warmte. De prijs en schaduwzijde van natuurlijke groepen is ook meer dan bekend. Machtsspel en tekort aan vrijheid liggen constant op de loer, vooral vanwege het gesloten karakter van natuurlijke groepen.  Een georganiseerde gemeenschap probeert open te zijn, vooral via formele spelregels over toelating. Dat is een niet te onderschatten kracht van de georganiseerde geroep, nieuwkomers krijgen er een kans. In een community wordt geprobeerd het beste van twee werelden te combineren. De warmte en saamhorigheid van de natuurlijke gemeenschap met de openheid van de georganiseerde groep.

#decommunitymethode