Categorieën
Blog

Leiden of begeleiden?

Elk groot vraagstuk bestaat bij nader inzien uit een losse verzameling van aparte vraagstukken. Soms krijg je daar lichte tot zware hoofdpijn van. Aan elk van die kwesties hangen weer kleine of grote groepen organisaties en adviseurs. Aansturen is lastig, geen enkele speler heeft de hoofdrol, er bestaan natuurlijk wel verschillen in macht. Een community bestaat uit losjes verbonden netwerken.

Faciliteren of zelfs regisseren vraagt om subtiele systeemkennis. Al die netwerken zijn wel met elkaar verbonden. Elke interventie in een specifiek netwerk werkt door op de andere plekken. Hoe dat precies gebeurt is moeilijk voorspelbaar. Het effect is nooit rechtstreeks en moeilijk te plannen in tijd. Dat er iets gebeurt is duidelijk, maar hoe dat precies uitpakt is nauwelijks voorspelbaar. Het loont om na te denken en vooral actief te blijven volgen wat het effect is van een bepaalde ingreep zoals nieuwe regels, sturen via geld, benoemen van personen, marketing of beleidsplannen. Een community is niet te leiden, maar wel te begeleiden, hoe onzeker dat ook is.  Gerichte interventies hebben wel effect.

#decommunitymethode