Categorieën
Blog

Enkel of dubbel?

In klassieke professionele netwerken speel je mee namens een organisatie, instelling of vereniging. Deelnemers hebben een min of meer helder mandaat. Het komt voor dat in de slotfase van een plantraject deelnemers van het eerste uur worden vervangen door professionals met een hogere rang of status. Het is beproefd maar eerlijk gezegd ook vrij uitgesleten.

Een professionele community neemt wat afstand van die aanpak. Deelnemers doen mee op persoonlijke titel. Ook al zijn zij werkzaam bij grotere organisaties en krijgen ze tijd en ruimte om deel te nemen aan de community. Het grote voordeel is het enthousiasme van de meeste deelnemers. Wanneer het niet meer boeit blijven ze weg. Belangrijk is ook de mentale ruimte, ze zetten hun eigen professionele oordeel in.

In de praktijk zorgt deze persoonlijke benadering natuurlijk ook voor enige problemen. Deelnemers met al te stellige oordelen worden geconfronteerd met loyaliteitskwesties. Waar zijn ze nu precies van? Is het mogelijk om op plek A, de eigen organisatie, een ander standpunt in te nemen dan op plek B, de community. Het antwoord luidt ja. Een professionele community heeft als functie om wat op zaken vooruit te lopen. Om onderwerpen te agenderen of standpunten waarvoor de eigen organisaties nog wat koudwatervrees hebben. Een heel simpel en behoorlijk effectief principe.