Categorieën
Blog

Blijven leren

MEEBEWEGEN MET DE TIJD

Terug in de tijd. Een zaal vol vijftigers, en ik mag het gesprek openen. Het gaat om medewerkers van Facilitaire Zaken. Het onderwerp is leren. De eisen aan het vak waren de laatste jaren steeds meer omhoog gegaan. En dat begon nu te knellen, de vakkennis schoot te kort. Helaas was er in de voorafgaande tien jaar weinig aandacht besteed aan scholing en bijscholing. ‘Mensen, de organisatie wil dat we anders gaan werken. En dat vraagt om bijscholing’. Verbijstering in de zaal. Iemand staat op:’ Weet je wel wat je zegt. Leren? Ik ben al vijftig, man’. Tien jaar later, in een zelfde soort zaal, vol met medewerkers van een echt grote gemeente. Ik mag opnieuw het gesprek openen. ‘=Banen komen en gaan. Jullie huidige baan staat onder druk. Maar er zijn volop kansen, voor nieuwe banen. De vraag is, willen we die overstap maken’. Alle handen gaan omhoog. ‘Geen probleem, kom maar door’. Echt opmerkelijk, alles  verandert, ook hoe we over leren denken.  

BLIJVEN LEREN

De omloopsnelheid van kennis voor professionals is hoog. Dat moet ook wel, op de arbeidsmarkt is van alles in beweging. Met regelmaat overstappen naar totaal nieuwe functies is het nieuwe normaal. In een community wordt voor leren wordt doelbewust tijd ingeruimd. Van het bekijken van vakliteratuur, zelf onderzoek doen tot aan het gericht bespreken van praktijksituaties. In een community is het gebruikelijk altijd en dan ook altijd een deel van de agenda te reserveren voor kennis en reflectie. In een lerende community staat geen docent voor de groep, het gaat om informeel leren.

Het is snel en makkelijk gezegd, we zetten in op een lerende gemeenschap. Leren is voor een deel het verzamelen van informatie begrijpen en onthouden, over methoden of ‘oplossingen’ die door anderen zijn bedacht voor taaie of iets eenvoudigere vraagstukken. Het is dodelijk voor elke professional wanneer de laatste inzichten gemist worden, op welk vakgebied dan ook. Werken aan een lerende community betekent dan vooral lezingen, presentaties organiseren, en liefst ook een online platform bijhouden waarin de laatste vakliteratuur wordt besproken en verzameld. Het accent ligt uiteindelijk vooral op reproductie.  Leren gaat over meer dan consumeren of reproduceren. Het gaat ook over creëren, over zelf iets maken. Daarin ligt ook de kracht van een sterke community. Het biedt een veilige plek om te leren. Leren is ook het zelf bedenken van oplossingen voor vraagstukken van de toekomst. Waarbij de truc is om zowel te putten uit eerdere inzichten en ervaringen, maar ook ok te kunnen loslaten en te verruilen voor een nieuwe blik.