Categorieën
Blog

16 tips over leren van Salman Khan

Leren is al een leven lang voor mij een ‘lievelingsonderwerp’. Wat een plezier om dan een boek tegen te komen, uit 2012 alweer, van Salman Khan, de man achter de Khan Academy.  Echt een aanrader. Zijn missie is om betere ‘lerende omgeving’ te bieden. Ik zet zijn inzichten even op een rij.

1 Leren doe je actief. Je leert vooral ook doordoen, bijvoorbeeld door (samen) iets te maken.

2 Iedereen leert op een eigen snelheid en op de momenten die ‘passen’. Online leren past hier natuurlijk heel goed bij.

3 Leren gaat stapsgewijs. Beheers een ‘level’ voor je naar de andere overstapt. We zien hier de relatie met ‘gamificatie’, het verband met spelend leren.      

4 Leren is kunst en een leermeester ‘moet’ inspireren, een harde eis.

5 Geniet van zelf leren als je bezig bent met ‘onderricht’. Hoe herkenbaar!

6 Help vooral (ook) als ‘leermeester ’met hoe te leren.

7 Versterk de samenwerking tussen de groep die aan het leren is.

8 Verbind nieuwe leerstof op een duidelijke manier met oude lessen, zet dus in op associatief leren.

9 Werk met modules van 10 tot 18 minuten maximaal. Hou dus goed rekening met de ‘aandacht spanne’

10 Laat voor alles het onderlinge verband tussen concepten zien. Stop de balkanisering van onderricht. Ook hier geldt, geen silobenadering. Koppeling van leerstof zorgt ook dat het veel beter onthouden wordt.

11 Benadruk de praktijkwaarde van kennis, laat zien en merken wat je met opgedane kennis kunt.

12 Werk niet met diploma’s, maar zorg dat iedereen aan een portfolio werkt. Da gaat een leven lang door.

13 Benut de mogelijkheden van de techniek optimaal, en dat gaat verder dan een ‘white board’.

14 Werk aan consolidatie van kennis, van korte termijn naar onwrikbaar in het geheugen. Benut daarvoor de kracht van de herhaling.

15 Flip the class, maak van momenten van gezamenlijk prettige of zelfs onvergetelijke ervaringen.

16 Prijs, beloon en versterk voor alles creativiteit.

Dank u, Salman Khan. Hier is – wat mij betreft – geen woord Spaans bij.