Categorieën
Blog

Strategische keuze-stress

Uitnodigend lagen – digitaal dan – een hoop mooie publicaties op me te wachten. Postcorona, vakantie, tijd voor bezinning en reflectie dus. Tijd voor strategie. Voor nieuwe diensten, zo klantgericht als maar mogelijk. Voor iets maken en doen dat werkt en onderweg ook zorgt voor voldoende plezier en uitdaging. Kom maar op, met die adviezen en ‘strategische verhalen’!

Variatie

Middelen, energie, het zijn schaarse ‘goederen’ dus bezint eer ge begint. Gaandeweg ging het enthousiasme een beetje verloren. Zoveel auteurs, zoveel meningen. Ik had het kunnen weten. De variatie lag niet zozeer in het aantal aspecten. Het ging vooral om het keuze-aspect. Voor elke mogelijk richting stond goed beargumenteerd meteen een ander denkspoor op me te wachten. Help. De enige uitweg die werd geboden wat testen, trend- en klantonderzoek, introspectie en reflectie. De makkelijke weg? Die bestaat (gelukkig) niet!

Keuze-stress

Welkom bij deze strategische keuze-puzzel, speelt u even mee? Voor iedereen is er een prijs!

1 Bestaande of nieuwe gezichten?

Wat doen we, gaan we met onze diensten, producten iedereen die we nu als bedienen, nog eens goed verwennen? Of gaan we toch het roer wat omgooien en op nieuwe gezichten gaan oriënteren?

2 Diensten of promotie?

Tijd voor vakmatig gesleutel, operationeel verbeteren, nog beter doen wat al geleverd en gebracht wordt. Of draait het, of je het nu leuk vindt of niet, om promotie. Om wat eigenlijk al goed zit en is nog veel en veel beter voor het voetlicht brengen?

3 Populair of nieuw?

Wat goed is, is goed. Mik vooral op wat populair is, nu voldoening geeft. Ga zo door! Of is het toch zaak om die bekende en beruchte comfortzone te verlaten en mikken op het nieuwe, waar wellicht ook groei in zit?  

4 Uitbouw of afslanken?

Tijd om het arsenaal nog eens voor voetlicht te brengen. Tijd om terug te gaan de kern, een overzichtelijk aantal activiteiten? Eenvoudig doet het immers? Of werkt het zo niet, en is het juist zaak te zorgen voor meer en breder, voor diversiteit. Als een gokker die op meerdere paarden wedt?

5 Verbeteren of vernieuwen?

Wat je brengt kan in operationele zin altijd beter, kwestie van er in de werkplaats aan blijven sleutelen? Het blijft dicht bij huis, maar is wel mooi. Of loont zo’n overzichtelijke keuze niet, en gaat het niet om sleutelen en verbeteren maar om geheel nieuw fabriceren? Om ook over te stappen op iets wat echt nieuw is.

6 Meer winst of investeren?

Ha, daar komt weer wat geld binnen. Dat is wel fijn, daar valt van te genieten en er zijn nog wel wat afgeslankte potjes bij te vullen. Of is dat onverstandig? De kosten die voor de baat gingen. Ondernemen is investeren, tijd om het gericht te gebruiken voor ontwikkeling, wat op termijn – mogelijk – ook voor winst zorgt?

7 Kansen of problemen?

Nieuwe diensten of producten. Dat gaat om het wegnemen van problemen, van datgene wat nu matig tot slecht loopt. Daar zit de wereld op te wachten? Of is dat een veel te negatieve benadering. Draai het om en focus op de kans? Om zaken te vergemakkelijken, inzetten op datgene wat wel kan, maar er nog niet voldoende is.

8 Trendy of tegen de trend in?

Het lijkt zo makkelijk. Wat je levert golft als het even kan altijd mee op de huidige trend of die van de nabije toekomst? Wat overigens nog moeilijk genoeg is, probeer dat eerst maar eens. Of is een radicaal andere invalshoek juist nuttig. Sleutelen op wat helemaal in de mode is. Maar wacht maar, dat wordt het vast wel, en dan sta jij vooraan! Tegen de stroom in heeft ook aantrekkelijke kanten.

9 Vermakelijk of nuttig?

Diensten leveren, het is altijd een hele inspanning. Maar mag je er onderweg ook zelf ook nog beetje van genieten. Daar is ook een goede reden voor, enthousiasme is nu eenmaal altijd aantrekkelijk. Of is dit niet zakelijk genoeg. Het spijt ons zeer, maar het nuttige moet echt voorop. Geen zin? Dan maak je maar zin en je kunt onderweg ook plezier leren maken.

10 Zacht of hard?

Je maakt of doet iets wat echt gewaardeerd wordt. Toch is aandacht nu eenmaal niet verzekerd. Je moet er de boer mee op, anders verdwijnt het in schoonheid. Maar wat is daarbij de juiste toon. Zachtjes, informatief en rustig, gewoon prettig bescheiden. Of is dat allemaal leuk aardig, maar horen toeters en bellen er gewoon bij, je mag toch de spreekwoordelijke vinger opsteken en om aandacht vragen?

#strategischeverhalen /afl.2