Concept-memo

Deel 1 AMBITIES
1 Drie verbonden routes

Om de doorontwikkeling een impuls te geven wordt ingezet op drie verbonden routes. We noemen ze de visieroute, de platformroute en het actiespoor.

Om doorontwikkeling ‘op te tillen’’ is er een heldere en positieve visie nodig. En daarnaast hoofdrolspeler die daar ‘dagelijks’ vorm aangeven. Gevoed door nieuwe acties en activiteiten!

2 Niet in beton

Hoe we de routes ‘bewandelen’ staat niet in beton gegoten, er zijn meerdere routes mogelijk. Soms zal het daarnaast nodig zijn de koers op specifieke onderdelen te wijzigen.

3 Gezamenlijke uitvoering

Vertrekpunt is dat het gaat om gezamenlijke uitvoering. Geen ‘one man show’. Belangrijk is een structuur te bouwen waarin voor iedereen plaats is. 

4 Doelmatige aanpak

We kiezen voor een doelmatige aanpak. Betaalbaar en uitvoerbaar in de tijd. Met genoeg speelruimte om tussentijds bij te stellen en in te spelen op kansen die zich voordoen.

5 Bredere strategie

De routes zijn onderdeel van een bredere strategie van doorontwikkeling. Niet minder maar ook niet minder. Belangrijk is goed te bewaken dat de gevolgde routes verbonden zijn en blijven met de andere activiteiten en programma’s.

Deel 2 PRAKTISCHE REALISATIE

A DE VISIEROUTE
A1 DOCUMENTAIRES

Zoektocht. Een documentaire is het aansprekende verslag van een zoektocht. In dit geval het verhaal van de doorontwikkeling

Startvragen. Elke documentaire start met een bij voorkeur persoonlijke vraag. Bij de start wordt een eerste poule van startvragen  

Hoofdpersonen. In elke documentaire volgen we een hoofdpersoon. Het zijn aansprekende personages, waarmee ‘we’ ons willen identificeren.  

Functiegroepen. In de documentaire worden vervolgens mensen en plaatsen bezocht die antwoord geven. De antwoorden zijn in tekst en/of beeld. De ambitie is (vooral) verschillende functiegroepen in beeld te krijgen.

Hoofdpersonen. In elke documentaire volgen we een hoofdpersoon. Het zijn aansprekende personages, waarmee ‘we’ ons willen identificeren.   

Documentairemakers. We richten een groep documentairemakers uit S&W op die de realisatie aanmoedigen.

Productieteam. Er komt een productieteam voor de praktische realisatie.

A2 ‘GROETEN VAN MUSTAPHA’

Gezicht. Belangrijk is dat de doorontwikkeling een eigen gezicht krijgt. Dat gezicht is Mustapha.

Periodiek. Periodiek verschijnt een bericht van Mustapha. Onder de noemer Groeten van Mustapha. In de combinatie van geschreven tekst, podcast en/of video.

Verslag. In elk bericht wordt een aspect van de doorontwikkeling belicht. Een ervaring, een inzicht, een les.

Ontmoeting. Voor elk bericht wordt een ontmoeting geënsceneerd, met diverse functies en op diverse plaatsen.

Programmateam. Het programmateam werkt actief mee aan de berichten, via een idee, een concepttekst, organiseren van ontmoeting.

Opname. Voor de registratie wordt een communicatie-afspraak gemaakt.

B PLATFORM ROUTE
B1 BIJ DE TIJD (‘HET JOURNAAL’)

1 ‘Bij de tijd’. In het journaal volgen doorontwikkeling bij de tijd, het is een actualiteitenprogramma.

2 Vorm. De vorm is een online-uitzending met publiek. In combinatie wellicht met een digitaal magazine. De frequentie wordt nader ingevuld, het idee is twee maandelijks een online-uitzending en maandelijks een kort magazine.

3 Formule.  Er worden formats ontwikkeld. Zoals ‘in gesprek met’. ‘In kijk’ (op werkbezoek). Mijn kwestie (een spannende vraag).

4 Redactie. Voor het ontwikkelen van formats, sparren en evaluatie wordt een redactie opgericht. Met leden uit het programmateam en diverse functiegroepen. De redactie wordt actief begeleid. De redactie is een adviesgroep.

5 Productieteam. Voor de productie worden makers aangewezen.

B2 ‘UIT DELEN’, (LEERPLATFORM)

1 Uit Delen. Dit is een leerplatform dat diverse ontmoetingen organiseert, live, online en via werkbezoeken. We nemen uit delen letterlijk, je komt er ‘rijker’ uit dan je erin gaat! Inzet is een aan de doorontwikkeling verwant ‘thema’. We maken het programmateam nog een inspiratie lijst.

2-Maandelijks. Elke maand is er een ontmoeting. De duur is kort, maximaal anderhalf uur. Op gevarieerde tijdstippen.

3 Gastenlijst. Naast S&W’ers worden ook gasten uit de diensten en wijken uitgenodigd

4 Uitdaging. Diverse S&W’ers (vanuit diverse functies en stadsdelen worden uitgedaagd om een ontmoeting te bedenken. En in coproductie met het programmateam ‘te organiseren’.

C DE ACTIE ROUTE
C1 Kèk Nâh (de AGENDA)

1 Digitale agenda Kèk Nâh. Er komt een digitale agenda, waarop de diverse producten (zie hierboven worden aangekondigd).

2 Voor en na. Er is voor elke activiteit steeds een korte voorbeschouwing en verslag & nabeschouwing.

3 Vrijwilligers. Voor het bijhouden worden ‘vrijwilligers’ gevraagd, uit S&W.

4 Reacties. Er is de gelegenheid te reageren, soms worden gericht om ‘reacties’ gevraagd.

5 Productie. Er komt een bèta-uitgave, die later wellicht wordt doorontwikkeld.

C2 INSCHRIJVEN

1 Inschrijvingsplicht. Diverse ‘functies, stadsdelen en stafdelen’ worden ‘uitgenodigd’ voor minimaal twee bijdrages aan het S&W programma doorontwikkeling. Daarvoor maken we nog een inschrijfformulier. Het gaat om een bijdrage aan de agenda, de column van Mustapha, een optreden in het journaal en of een meeting met Uit Delen

2 Besluit. We vragen om stevige commitment voor deze inschrijvingsplicht via een besluit in het gepaste gremium. We maken daarvoor een voorstel

DEEL 3 STRATEGIE, TERUG- EN VOORUITBLIK

1 Condities. Deze ‘drie routes met onderdelen’ past in een strategische aanpak. Het is geen maatregelenlijstje, maar een manier om het veranderingsproces op actieve wijze te begeleiden. Het gaat meer om condities creëren dan alles zelf doen!

2 Positief. De toon is positief, en proactief. We vragen van deelnemers zelf de regie te nemen, ondanks alle bedrijven door, waar iedereen het talent voor veranderen kan laten zien.

3 Proef. Deze aanpak is ook bedoeld als een proef. Wie doet mee, wie laat zich zien. Waar zit de energie. Het is daarom ook een beginstrategie die vraagt om tussentijdse evaluatie en zo nodig bijstelling. Inzet is om het talent van S&W te verzamelen.

4 Breed. De focus ligt op S&W zelf maar we nemen ook de diensten en ‘buitenwacht’ mee.

5 Opschalen. We starten bescheiden en bij succes is het mogelijk de ambitie op te schalen. We mikken daarbij niet op een paard, na enige tijd zien we wat wel of niet zo werkt. We moeten ook durven stoppen en iets anders ontwikkelen!

6 Stevig. De aanpak is niet braaf. Er is ruimte voor stevige vragen en discussies. De scherpte bewaken we, maar ook de prettige sfeer, in mooie balans.

Eelco
Lisette