Categorieën
Projecten

Samen oplopen, in de Haagse regio

De ruimtelijke opgaven in de Haagse Regio zijn groot. Of het nu gaat om verkeer, economie, wonen of natuur. Met als gastheer Philip van Veller, wethouder van Leidschendam-Voorburg vond vandaag een informele oploop plaats met alle buurgemeenten in de regio, alle wethouders en directeuren bij elkaar. Van Den Haag, Zoetermeer tot Wassenaar. En natuurlijk de Provincie en Hoogheemraadschap Delfland. Sommige bestuurders zijn nog maar net in dienst, anderen liepen al wat langer mee. Ik hielp even mee als moderator.

Vertrouwen en korte lijntjes bleek het sleutelwoord. Als je een nieuwe woonwijk ontwikkelt, moet je erop kunnen vertrouwen dat eventuele vraagtekens bij de buren serieus onderzocht worden. Als je lokaal economische impulsen wil geven, knelt dat wellicht met de opgave van sociale woningbouw. Zo kwamen er vele ‘uitdagingen’ langs. Die ‘moet’ je op een gegeven moment als echte partners willen & kunnen oplossen, onder de noemer – mooi woord – ‘grensontkennend samenwerken & vanuit een echt gedeelde visie.

Mooie bijeenkomst in de historische ruimte aan de Herenstraat in Voorburg. ‘Samen Oplopen’, dat smaakt naar veel meer…     
#samenwijzer#ruimtelijkevisies