Categorieën
Projecten

SER en mede-zeggenschap

WARM (2)

De SER, in een statig pand aan het Haagse Bezuidenhout. Wie kent ze niet? Toch was ik verrast door het telefoontje. ‘Hallo, wij zijn van de SER. En hebben ook een rol om de medezeggenschap een impuls te geven. Wil je ons helpen met de vraag hoe de vele medezeggenschaps- platforms in Nederland te versterken’.

Graag!

Afgelopen maandag kwam de groep bij elkaar, allemaal vrijwilligers, ze kwamen uit het hele land! In twee uur maakten we samen een magazine, met de zoektocht naar ‘warme’, betrokken en innovatieve platforms als leidende vraag (binnenkort uit).

Medezeggenschap staat onder druk. Platforms hebben moeite om deelnemers te werven. Werkgevers vinden hen niet altijd vanzelfsprekende gesprekspartners.

Het goede nieuws is, de platforms hebben ideeën zat, om zichzelf opnieuw uit te vinden. Ik noem er op deze plek een paar:

+ Investeer ook in beroepsopleiding of certificering, als ‘nieuwe’ activiteit.

+ Kijk hoe andere platforms het aanpakken, benut elkaars expertise.

+ Investeer in een familiesfeer, met attenties bijvoorbeeld, er is meer dan alleen ‘techniek’.

+ Maak ook programma’s’ voor slechts een deel van de achterban (kleinere themabijeenkomsten).

+ Vervang de traditionele nieuwsbrieven door magazines en films.

+ Zorg met duidelijke speerpunten voor een herkenbaar profiel.

De SER, de moeite waard om ook een langs te gaan. Beetje statig misschien, maar niet stoffig!

#samenWIJzer #warmenetwerken