Actiedag Netwerk Huiselijk Geweld’

Concept

1 INTENSIEF EN INSPIREREND

Op 4 oktober staat een intensieve maar ook inspirerende dag op de rol. Vertegenwoordigers uit het netwerk Regio Haaglanden voor Huiselijk Geweld, naar schatting circa dertig tot veertig mensen slaan samen ‘aan het werk’. We noemen het daarom, met een lichte knipoog, ‘een actiedag’ van het netwerk. Vanwege het actieve programma, maar ook vanwege de urgentie om elkaar (nog) beter te leren kennen, visies en beelden te delen en ‘te zwaluwstaarten’ en als het even kan samen geslaagde acties te komen zoals (evt. misverstanden wegruimen, nieuwe plannen in de maak, versnelling lopende zaken en meer!). Deelnemers gaan geïnspireerd naar huis, maar ook met de wil en ’nieuwe tools’ om het (gezamenlijke) werk in 2022 op te pakken.

2 ‘ONZE DAG’

De dag wordt weliswaar voorbereid met een kernteam uit de Regio Haaglanden, met actieve ondersteuning vanuit het bureau Public Result, maar is uitdrukkelijk de dag van de deelnemers. Niet alleen op 4 oktober, maar zoveel mogelijk ook al in de voorbereiding en ontwikkeling.

3 AGENDASPEL

Daarom wordt op korte termijn, al in juli met een uitloop naar augustus een agendaspel actiedag netwerk huiselijk geweld gespeeld. Om zo goed te achterhalen wat leeft, welke issues een duwtje krijgen en waar toekomstige behoeftes liggen. Zowel die voorbereiding als de dag van 4 oktober wordt begeleid door Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen), een ervaren dagvoorzitter met bestuurskundige achtergrond, met een voorliefde voor creatieve werkvormen en ‘het verlangen’ om altijd bij te dragen aan de community- building. In bijlage 1 worden al enkele spelelementen genoemd (dit wordt uiteraard verder uitgewerkt).

4 VARIATIE, MAKEN EN VISUEEL  

Voor het realiseren van de geslaagde actiedag zijn met name drie aspecten van groot belang.

Belangrijk is allereerst voldoende variatie. Van licht naar wat zwaarder, van luisteren naar zelf presenteren, van kort naar wat langer, in een goede dag zijn deze elementen ingebouwd.

Daarnaast is van belang dat de deelnemers samen iets produceren. Niet verbindt zo en heeft zo’n goede kans om elkaar echt te leren kennen door de gezamenlijke productie. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met een magazine-formule, waarin deelnemers zelf de teksten en beelden maken. Een optie is om dit magazine na 4 oktober ook echt uit te brengen, online, als prachtig aandenken maar ook als effectief communicatie-instrument voor derden (instellingen, sponsors). We hebben goede ervaringen met deze aanpak.

Tenslotte hechten we erg aan werken met visuals. Thema’s belichten in een aansprekende infographics, werkvormen met foto’s en illustraties, ze helpen om het urgentiegevoel te versterken, passen bij de genoemde magazine formule en zorgen voor meer plezier bij deelnemers.

5 BUDGET

Voor het maken en begeleiden van deze dag vragen we, van a tot z, een bedrag van 5000 euro ex BTW.

Daarin zit )1) de ontwikkeling van een sterk programma-concept (inclusief het overleg met hoofdrolspelers), (2) het maken van de materialen van de diverse werkvormen en (3) het actief begeleiden van de dag!

Een optie, die we erg aanbevelen, is het online magazine ook echt af en vooral op te maken, daarvoor vragen we teamlid Machiel Pleysier en de kosten daarvan zijn 1000 euro ex BTW.

6 Bijlage Agendaspel Actiedag Huiselijk Geweld

Eerste aanzet, om met de opdrachtgever verder uit te werken:

Vijf manieren voor een ijzersterke verbinding tussen huiselijk geweld en jeugdzorg EXPERTS AAN HET WOORD

Wel of niet op een lijn? Issues die om opheldering vragen DEBAT

Succesvol regisseren in lokale netwerken, delen van verhalen & tips REPORTAGE

‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’, wat zijn toekomstige ontwikkelingen, inhoudelijk en qua organisatie (vb. beweging bij het rijk) INTERVIEWS

Brainpuzzels, tenminste zes taaie kwesties onder handen nemen SPEL

Tevreden terugkijken op vier hoogtepunten afgelopen jaren FOTO MET BIJSCHRIFTEN

My job, inkijkje wat mensen ‘fijn’ vinden aan hun werk ADVERTENTIES    

Deals in aanbouw ZAKEN NIEUWS