ARMOEDE REGIE/DERDE FASE

Naar een effectieve & aansprekende strategie!

FASE 1
Als ‘kwartiermaker armoederegie’ hebben we de afgelopen periode twee fasen doorlopen. De eerste fase ging vooral over agenderen en contacten opbouwen. Dit leidde tot kampvuursessies, een studio-dag en de oprichting van een lerend armoedenetwerk Wind in de Zeilen.

FASE 2
In de volgende, iets minder intensieve, fase lag het accent op ‘armoede dichterbij brengen’. Door werksessies op locatie werden tips en verhalen opgetekend op diverse locaties. Directe aanleiding lag in het inzicht dat ‘het vragen om hulp’ vaak te laat gebeurt. Hoe kan de afstand tussen inwoners en voorzieningen worden verkleind?

We hebben vier wandelingen georganiseerd, bekijk even de verslagen in de vorm van de Wind in de Zeilen Courant!

DERDE FASE
We staan nu voor de derde ronde, belangrijk is een strategie te kiezen die het netwerk echt verder helpt en de betrokkenheid vergroot. Dat blijft weliswaar een zaak van lange adem, maar de route vraagt wel om zorgvuldige keuzes.

DRIE ‘STRATEGISCHE BENADERINGEN’

Een ‘goede’ strategie is een mix van – met elkaar verbonden – (1) diagnose, (2) concept en (3) acties. Wat wordt de strategie van ronde 3?
Grosso-modo zijn er drie strategische visies te onderscheiden, met bijbehorende concepten en acties?

A FINANCIEEL-ZAKELIJKE INSTEEK/PRODUCT-INNOVATIE
Vergelijk het met een bedrijf dat meer winst wil maken en nieuwe markten wil ‘veroveren’. Kan het efficiënter en effectiever? Waar is winst te halen, kan het portfolio worden uitgebreid? Wat kan tandje minder of zelfs gestopt worden.

Diagnose: Veel regelingen, overlap, onhelder profiel
Concept: Nieuwe ‘producten’, nearby (uitbouw) of zelfs in de blue zone (sprong in diepe)
Acties: ‘Evaluatie’ & verdere ‘productontwikkeling zoals Money-School, cultuur-aanbod, Impulsen ondernemers en armoedebeleid

B KLANTREIS/COMMUNITY-AANPAK/CO-CREATIE
Vergelijk het met een bedrijf dat ultiem klantgericht wil opereren, zowel voor dienstverlening en innovatie

Diagnose: Wantrouwen en ‘onvoldoende bereik’
Concept: ‘Wij Zijn Er Ook’/Onzichtbaar Zaanstad
Actie: Wind in de Zeilen Tour/Expositie

C VERBEELDINGSKRACHT, AMBITIE TOEGEVOEGDE  WAARDE
Vergelijk het met bedrijf dat volledig wil verduurzamen of wil ‘vermaatschappelijken’. De focus ligt op idealen en meeveren bij trends’. Trends & idealen waren in afgelopen jaren vooral gericht op ‘kinderen in armoede’.

Diagnose: Behoefte aan ‘nieuw’ wervend verhaal voor Zaanstad, dat mobiliseert?!
Concept: Werktitel: Zaanstad haalt een – 10 voor Armoede (10 procent minder armoede in Zaanstad in XXX)
Acties: Game-aanpak, met diverse levels

Bijlage 1 Opbrengst van ‘de wandelingen’

A Voedselbank
‘Promotie’ van de webshop van de voedselbank
Van uitgifteplekken ‘warmere ontmoetingsplekken’ maken
Structurele samenwerking met leergeld, kledingbank
Voorlichting en communicatie jongeren

B Budgettraining
Werving via Nextdoor promoten
Communicatiebudget
Financiële training jongeren
Verbinding buurtgroepen en budgettraining
Uitrol andere wijken budgettraining

C Speelgoed- en kinderkleding
De speelgoed bus
Nieuwe locatie, ‘warme plek’
Promotie
Innovatie ‘programma’

D Fluxus
Samenwerking cultuurinitiatieven
Zaanse Uitmarkt zorg en cultuur
Werving

Bundeling van aanvragen

Tekst: Eelco Koolhaas, augustus 2021