COMMUNICATIE & DEMENTIE & PREVENTIE

Strategie & actieplan voor korte termijn

A Flits-start campagne

Met de mooie flitscampagne ‘Wij Zijn Zelf Het Medicijn’ is een sprong gezet om preventie en dementie hoger op de kaart te zetten. Zie nog even de startfilm met wethouder Klaar Koenraad, https://vimeo.com/575325652
Nu is het zaak om een effectieve en doordachte strategie te ontwikkelen (zie ook eerdere bijdrage,’ In De Roos’, https://ministerievanverhalen.nl/in-de-roos.

B Drie pijlers

Die strategie heeft drie pijlers, voor het gemak steeds even met een C:
1 Content. Content verzamelen, nieuwe verhalen en ervaringen, eerdere kennis optimaal gebruiken
2 Contacten. Contacten uitbouwen, nieuwe targetgroepen, bestaande relaties versterken en ‘betrokkenheid’ vergroten
3 Creatie. Nieuwe tradities, nieuwe diensten die ‘blijven’.

C Stapsgewijs

Onderdeel van die strategie is een stapsgewijze aanpak. Te onderscheiden is een korte, middellange en lange termijn. Voor elke fase geven we een aantal opties.

KORTE TERMIJN
1 Biografie. Reportage maken van inwoners die zijn gaan bewegen, hun nieuwsgierigheid blijven voeden. Verhalen (film of geschreven) optekenen in (eigen) media of andere plekken. Reactie vragen op de getoonde verhalen en die ook weer tonen!
2 Kennisclips. Reeks van digitale kennisclips maken over mogelijkheden tot bewegen, nieuwsgierig blijven, inzichten over dementie en preventie. Gericht aansturen op doorklikken bij elke clip (en dit dus ook mogelijk maken)
3 Politiek debat & tour. Het is ook verkiezingstijd. Werkbezoeken of digitale meet-ups over preventie en dementie. Daarbij steeds een ‘aanmoediging’ achterlaten, liefst zichtbaar.
4 Ansichtkaartenactie met vragen om tips. Wat kun je allemaal doen in Roosendaal. Prijsjes voor inzenders (op elk aantal inzendingen 1 prijs).
5 Evenementen en agenda. Aanhaken bij evenementen en de agenda van nu (post-corona, de sportzomer. De campagne in elk evenement een plaats geven, via filmpjes, blogs, artikelen in nieuwsbrief. Publicitaire actie per evenement, in overleg met organisatoren.
6 Nieuwsbrief ‘Wij zijn zelf het medicijn Roosendaal’. Regelmatig blijven uitgeven.

MIDDELLANGE TERMIJN
1 Beweegkaart. Sport en cultuurkaart uitbrengen, met aanbiedingen. Verbinding met Roosendaal Gezond zoeken.
2 Organisatie Vergeet Festival (met dank aan Woensdrecht). Coproductie met ‘klantreis dementie’. Actieve deelnemers een podium geven, verhalen, tips, debat en aanbiedingen. Lanceren van dementie-agenda. In samenspraak met diverse netwerken. Opening door wethouder(s).
3 Fotowedstrijd Wij Zijn Zelf Het Medicijn. Aanstellen fotografen. Over bewegen & nieuwsgierig blijven. Mogelijkheid bieden tot stemmen.
4 App. Lanceren app Wij Zijn Zelf Het Medicijn, met tips, verhalen en aanbiedingen.

LANGERE TERMIJN
1 Festival. Jaarlijks festival
2 Nieuwe diensten. Nieuwe activiteiten, sportief en cultuur. Van sportlessen, loopmaatjes tot culturele projecten
3 Prijs. Jaarlijkse prijs Wij Zijn Zelf Het Medicijn. Voor actieve inwoners die anderen over een drempel hebben geholpen
4 Magazine. Magazine Wij zijn Zelf Het Medicijn

NAAR ACTIE! De 2 X 10 aanpak!

Voor de korte termijn gaan we – na sparren – vooral met twee van de bovengenoemde typen acties aan de slag: A ‘biografie’ en B ‘kennisclips’. Daarna denken we na over C ‘nieuwsbrief’ (hoe en waar kunnen we acties laten zien’).

BIOGRAFIE

Reportage maken van inwoners die zijn gaan bewegen, hun nieuwsgierigheid blijven voeden. Verhalen (film of geschreven) optekenen in (eigen) media of andere plekken. Reactie vragen op de getoonde verhalen en die ook weer tonen!

De intentie is gedurende de looptijd van de flitscampagne Wij Zijn Zelf Het Medicijn ca 10 ‘verhalen’ te maken. Dat kan met een film, een blog, of foto met bijschrift. Voorwaarde is dat het er aansprekend uit ziet (geen lange verhalen). We leggen contact met organisatoren hoe we – zonder in de weg te zitten – de verhalen kunnen optekenen met deelnemers. Daarnaast het om verhalen uit Roosendaal! De verhalen ‘verbeelden’ steeds 1 of meer van de drie kernwaarden van de campagne, kort door de bocht A Wees nieuwsgierig, B Blijf bewegen en C Eet gezond

1 Aansluiten bij evenementen

Er zijn volop kansen om aan ‘verhalen’ te komen, we haken aan bij geplande evenementen. Zie de agenda: https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant/agenda

2 Concrete suggesties

A Bovenstaande contactpersonen/ dementieweb vragen voor mensen die een belangrijke stap hebben gezet in meer bewegen, gezonder eten, nieuwe dingen leren.
B Ook Turkse en Marokkaanse moskee benaderen.
C Beweeggroepen allochtone & westerse dames (Naïma via Flor van Ham, SSNB)
D Leuk initiatief van Cultuur Compaan en Roosendaal danst: Gouden Dans (zie bijlage). Blijf nieuwsgierig en kom in beweging
E Deelnemer vitaliteitscheck Groenhuyssen
F Ook de doelgroep mensen met LVB is een belangrijke groep mensen waar dementie voor komt: daar waar zij afhankelijk zijn van derden om buiten te komen/gezond te eten/uitgedaagd blijven: kan een kennisclip of storie misschien ook bijdragen?
G In buitengebied en bosrijk Visdonk ligt een rolstoelpad dat speciaal is aangelegd voor mensen met een handicap. Op deze manier kunnen ze ontspannen dichtbij huis samen met familie enz. Ik denk dat nog te weinig mensen in Roosendaal van het pad weten en dat is erg jammer omdat het een aanwinst is en speciaal ihkv van gelijke kansen/gezond blijven/bewegen/ontspanning is aangelegd.

Sterrebos is een voorziening waar ouders en kinderen met LVB op 1 terrein wonen met zo nodig begeleiding; zou interessant zijn om ook zo iemand te kunnen portretteren in een clip of story?  En dan bekendheid te geven aan deze ‘beweegmogelijkheid’ in de natuur dichtbij huis?

KENNISCLIPS

Reeks van digitale kennisclips – ook hier denken we weer aan circa 10 – maken over mogelijkheden tot bewegen, nieuwsgierig blijven, inzichten over dementie en preventie. Gericht aansturen op doorklikken bij elke clip (en dit dus ook mogelijk maken)

1 Eerste suggesties

A Cijfers en grafiek over groei dementie
B Hoe blijf je nieuwsgierig: We zijn zelf het medicijn: o.a. Bibliotheek West-Brabant betrekken (Anissa Boukachni), Cultuur Compaan (Pauline Uitdehaagh), Marloes Otte (Roosendaalse vrienden)
C Hoe eet je gezond: We zijn zelf het medicijn: Diëtisten TWB betrekken (Michelle de Held)
D Hoe beweeg je regelmatig: We zijn zelf het medicijn: Buurtsportcoach SSNB betrekken (Mandy Buijs), Beweegagogen Groenhuyssen (vitaliteitscheck)
E Iemand van afdeling Geriatrie Bravis (Maartje Kuipers en Corrie van Tiggele zijn als geriatrisch verpleegkundige lid van dementienetwerk)
F Misschien een audicien? (Zorg voor een goed gehoor….)
G Misschien een ondernemer? Bv Mariëlle van Overveld (Boer, winkel van het land – ik spreek haar straks, zal meteen polsen)

2 Aansluiten bij evenementen

Er zijn volop kansen om aan ‘extra kennis’ te komen, we haken aan bij geplande evenementen. Zie de agenda: https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant/agenda

3 Inzichten opgedaan bij klantreis
We werken toe naar een Expositie ‘Trends Rondom Dementie’. Dit zijn ook momenten om kennis op te halen.

Nieuwsbrief en ‘exposure’

1 ‘Plaatsen’

Belangrijk is om goed na te denken waar we de verhalen en tips kwijt kunnen. Er zijn een aantal opties:

1 Bestaande nieuwsbrief GGD (maar die is wel regionaal)/website Wij Zijn Zelf Medicijn
2 Community platform in aanbouw via Social Klus
3 De Ons Dementie Web ‘Courant’
4 Een regelmatig uit te geven krant van het netwerk
5 Bestaande kanalen van instellingen uit Roosendaal
6 Gemeentelijke kanalen

‘Exposure’

Belangrijk is dat (maken) van verhalen en kennisclips verbonden aan exposure wethouder Klaar Koenraad.
Vuistregel daarbij is innovatie! Haar laten aansluiten of een rol geven bij items die daarbij passen.
Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt!