COMMUNICATIE ‘WIJ ZIJN ZELF HET MEDICIJNEN & ONS DEMENTIE WEB

Strategie & Uitvoering

Bekijk ook: https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant
Versie 1, 4 juli 2021

A UITGANGSPUNTEN

Deelnemende partijen winnen er zelf (ook) iets mee
Verbinding met ‘andere’ communicatie-campagnes waar mogelijk
Inzetten op ‘bereik versterken’
Positionering wethouder Klaar Koenraad als ‘plus’
Inzet van ervaringsdeskundigen en verhalen
Meerdere ‘sporen’
Meedoen versterken door gerichte vraag
‘Losse acties’ verbinden aan een groter verhaal

B PARTNER-SPOOR (‘VRIENDEN’)

Aanwezig bij bestaande evenementen
‘Meeliften’ (andere) communicatie partners
Gerichte vraag: extra & nieuwe communicatie activiteit (daarvoor eventueel menu ontwikkelen)
Verbinding vrienden bij ‘andere sporen’ (zie hieronder)

Actie korte termijn:

C ‘NIEUWE VRIENDEN’

Contact zoeken met potentiële vrienden (van moskee, sportvereniging, fitnessclubs tot aan bioscoop of scholen)
Laagdrempelige coproductie van communicatie
Toewerken naar structurele lifestyle – communicatie

Actie korte termijn:

D INZET ‘POSITIEVE’ ERVARINGSDESKUNDIGEN

Verhalen van ‘bewegers’ (mensen die levensstijl zijn omarmen’)
Inzet van 40 plus ambassadeurs WZZM
Mantelzorgers als coach inzetten
Verbinding met -doorstart – campagne ‘Roosendaal Fit’ (samenwerking?)
‘Proefkonijnen: research bij vrijwilligers’

Actie korte termijn:

E CREATIEVE CAMPAGNE

Kortingsactie fitness-wereld
Sponsoractie Wij Zijn Zelf Medicijnen bij sportvereniging
Loop Wij Zijn Zelf Medicijnen
Beweegroute Klaar Koenraad
Stadsdialoog Wij Zijn Zelf Medicijn
Seizoenscampagne (‘bewegen tijdens de vakantie’)

Actie korte termijn:

Eelco Koolhaas
Angela Schultz