COMMUNITY-JOURNAAL ‘KANSRIJKE START’

Rubrieken

NB Werk in uitvoering, ik doe een belronde met potentiële redacteuren, voor inhoudelijke suggesties & contacten

0 Redactieteam
We zoeken naar een team van redacteuren, die ons ‘op pad’ sturen met tips & helpen deuren te openen. Mogelijke kandidaten zijn:
Anita Verwijmeren/Wouter. Ingrid Keijzer TBW. Marissa Drijdijk. Marianne Spanjerberg. Anouska Vos Buurtgezinnen. Imke Huijbrechts – ?. Ditte Smits – ?. Tessa Dijkhuizen – ?. Brigitte Rovers – ?. Annelies Theeuwes – Nu niet zwanger/MEE. Wendy van Helden, Pharos.

1 Op de tandem. Portretjes
Welke samenwerkingen zijn in de loop van de tijd ontstaan? We brengen een reeks van duo-gesprekken, over de ups en downs van samenwerking. Optie: gefilmde portretjes, op de tandem (gebaseerd op de suggestie tijdens het ondertekeningcongres!)

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

2 Vroegsignalering
Het is maar een woord, een duur woord. Wat zit erachter? Waar gaat het om, hoe werkt het in de praktijk? Uit de samenwerkingsovereenkomst: ‘Om dit te veranderen, gaan organisaties intensiever samenwerken door kwetsbare situaties eerder te signaleren en vroegtijdig door te verwijzen’.

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

3 Hulp aangeboden
‘Verloskundigen maar ook onze huisartsen kunnen meer en veel hulp krijgen van buurtgezinnen, Humanitas, inwonersondersteuning en ..’ Aldus wethouder Klaar Koenraad, in de film Een Kansrijke Start, bekijk https://vimeo.com/606271383

We zetten al het aanbod eens mooi op een rij, ‘wat hebben we allemaal te bieden voor onze verloskundigen?

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

4 Goede Start, tips & vragen
Hoe bevorder je een goede start? Welke vragen leven er, in het veld en de praktijk. We maken kennisclips waarin we vraag & antwoord bij elkaar brengen.

5 Nu niet zwanger
‘De regio start met Nu Niet Zwanger om zo in gesprek te gaan over een bewuste zwangerschap ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen’.
We maken een reportage over deze gedreven initiatiefnemers

6 Vindplaatsen & strategie
Het is niet zo eenvoudig, om in gesprek te komen met zwangere vrouwen in een kwetsbare positie. Hoe pak je dat aan. We luisteren met veel plezier naar de lessen van ervaren professionals, over ‘er op uit gaan’.

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

7 Veilig Thuis & Het Interventie Team – THEMA SPECIAL
We maken een filmportret en een achtergrondartikel over werk & samenwerking met Veilig Thuis. In elke editie is er een andere themaspecial.

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

8 Van elkaar leren
Samen hebben we zo veel wijsheid en kennis in huis. In een korte kennisspecial leren we elkaar de kneepjes van het ‘kansrijke start’ vak.

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

9 Op het podium
Van ‘Brigitte van Bravis’ tot aan vele anderen. We zetten elke editie een andere gewaardeerde collega/partner op het podium

10 De Kansrijke Start – agenda
Activiteiten die partners in Roosendaal rondom kansrijke start

11 ‘Opmerkelijk’/ Voorbeeldprojecten
Denk aan bewoners-initiatieven& andere innovaties. In Roosendaal maar ook elders.

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

12 Ervaringsdeskundigen & Sleutelpersonen aan het woord
Een gesprek met een client en of een sleutelpersoon, in elke editie 1.

13 Perspectief
Een spannend thema, van verschillende kanten belicht. Bijvoorbeeld: interventies/gespreksvoering etc.

 Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

14 Stappen zetten
Het succes van de maand, in elke editie een blije reportage, over iets groots & kleins. Bijvoorbeeld een geslaagde multi-probleemaanpak. Opties: een geslaagde cursus

Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

15 Infosheet Gezond Zwanger
Leg iets helders uit, grafisch ondersteund. Voorbeeld: het akkoord, verwijzen etc. Voorbeelden: (in overleg met de redactie)

Bijlage 1 Themalijst Gezond Zwanger & Kansrijke Start
X Initiatieven vanuit bewoners, van ouderkamers in een voorschool/babycafe tot aan babypakketten en de voedselbank
X Ervaringsdeskundigen, van buddy tot moedermentor
X Sleutelpersonen, over informele en professionele ondersteuning
X ‘Kennispunten’, van sportclub tot ..
X Lokale netwerken in actie
X Verloskundigen ‘in actie’
X Stevig ouderschap
X Cultuursensitief werken
X Handreikingen, training en scholing, het aanbod
X Gezondheidsvaardigheden
X Koppeling Kansrijke Start aan actuele vraagstukken
X Kerncijfers
X Centering Pregnancy en Centering Parenting
X Prenatale huisbezoeken
X Brede ondersteuning, meerdere levensdomeinen
X Specifieke groepen, van tienermoeders tot ..
X Nu niet zwanger
X Preconceptiezorg
X Aanstaand ouderschap
X Voorzieningen in de buurt
X Financiële stress en ‘oplossingen’
X Psychische vraagstukken
X Huisuitzetting