Cultuur raakt alles

Kunst- en Cultuurnota Teylingen 2022 e.v.

BLADZIJDE 1
‘Weer aanbeland bij bladzijde 1.
Opnieuw beginnen, maar wel anders dan voorheen.
Ik heb heus getreurd, even stil blijven staan.
Maar binnen in mij groeide kracht om door te gaan.
En ik ben niet echt veranderd, ik begin van vooraf aan.
Vanaf bladzijde 1, vanaf bladzijde 1.’

Delise, https://www.youtube.com/watch?v=HzBr_WpQBAo

Inhoudsopgave

1. Kunst en cultuur leeft in Teylingen

Anne Scheltes, voorzitter bestuur Theater Het Trefpunt in Warmond

De gemeente Teylingen kent een actieve kunst- en cultuursector. Met theaters zoals ’t Onderdak en Het Trefpunt. Festivals waaronder Kunst in het Overbosch, de Kunstroute Voorhout en Kunstweek Warmond. Maar ook ateliers, galerieën en podiumkunsten zoals theaterscholen, muziekscholen en toneelverenigingen. Oranjeverenigingen en historische genootschappen die zich inzetten voor belangrijke jaarlijkse herdenkingsmomenten en het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Teylingen. Cultuureducatie voor alle leeftijden; op scholen, in bibliotheken en bij de Volksuniversiteit. En dit is nog maar het topje van de ijsberg! Kunst en cultuur nemen een hele belangrijke plek in de Teylingse samenleving in.

Het huidige beleid op het gebied van kunst en cultuur ligt vast in de nota ‘Leren en meedoen 2010-2012’. Inmiddels zien we nieuwe ontwikkelingen en is het tijd voor vernieuwing en actualisering. Kunst en cultuur worden niet langer gezien als enkel een plezierige vrijetijdsbesteding. Steeds meer wordt duidelijk dat kunst en cultuur van belang zijn als het gaat om ontwikkeling, ontplooiing, welzijn, een gevoel van verbondenheid en zingeving. Dit betekent ook dat er meer raakvlak moet worden gecreëerd met andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn. Zo bevorderen kunst en cultuur betekenisvol contact tussen mensen. Dit helpt eenzaamheid te bestrijden. Kunnen ouderen door cultuur te bezoeken en te ervaren langer mee doen. Ook geeft het kracht aan mensen in een kwetsbare situatie. Denk aan mensen met depressies, met dementie of mensen die leven in armoede.

‘Kunst en cultuur verdienen veel meer aandacht in het gemeentelijk beleid dan het nu krijgt. Want kunst en cultuur zijn veel meer dan een liedje zingen, een schilderij of een beeld maken. Cultuur raakt alles. We hebben al het project ’welzijn op recept’, waarbij de huisarts niet zozeer medicijnen aanbiedt maar verwijst naar welzijnsinstellingen voor begeleiding op maat. Je kunt ook denken aan ’cultuur op recept’. Muziek, schilderen of andere kunstvormen helpen te ontspannen. Kunst en cultuur zorgen voor verbinding, voor het bestrijden van eenzaamheid, voor het opbouwen van een netwerk om werk te vinden, of gewoon om bij te praten bij een kop koffie.’
Arno van Kempen
(bekijk: https://ministerievanverhalen.nl/2021/04/13/interview-wethouder-teylingen/)

SAMENWERKEN IN TEYLINGEN
Kunst en cultuur verrijkt, verbindt mensen met elkaar en geeft het leven kleur. Mijn droom ligt in verbinding en samenwerking. Verbinding naar inwoners van Teylingen, verbinding en samenwerking met lokale ondernemers. En met prachtige initiatieven op het gebied van kunst en cultuur die er zijn. Zou het niet fantastisch zijn wanneer we met elkaar toewerken naar een overkoepelend kunstplatform Teylingen. Waar al die initiatieven deel van uitmaken, met als doel de kracht van samen te ervaren.’
Anne Scheltes is voorzitter bestuur Theater Het Trefpunt in Warmond
.

(bekijk: https://vimeo.com/490750518)

Anne Scheltes is voorzitter bestuur Theater Het Trefpunt in Warmond

In de nieuwe nota gaan we uit van een bredere maatschappelijke bijdrage van kunst en cultuur. We leggen het accent op de vraag welke bijdrage kunst en cultuur kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven waar wij met elkaar voor staan. We geven richting en invulling aan het kunst– en cultuurbeleid in de gemeente Teylingen, om ontwikkelingen die al langer gaande zijn, te consolideren. En om kunst en cultuur in Teylingen de plek te geven die het verdient: op het podium, in de schijnwerpers!