<– Terug naar het eerste hoofdstuk

4. Wat gebeurt er in Teylingen op cultureel gebied?

Daan en Douwe, muzikanten

Teylingen kent een actieve kunst- en cultuursector. Voor de meer dan 37.000 inwoners van Teylingen is er een ruim aanbod aan culturele activiteiten. Waar inwoners zowel passief als actief aan kunnen deelnemen. Denk aan theatervoorstellingen, een kunstroute, zang, dans, film, festivals en nog veel meer.

De huidige situatie in Teylingen:

Accommodaties
In Teylingen zijn verschillende accommodaties waar verenigingen voor hun activiteiten terecht kunnen, zoals theater ’t Onderdak en theater Het Trefpunt. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van ruimte(s) in kerken, verzorgingstehuizen, basisscholen, sporthallen en in bibliotheek Sassenheim.

Amateurkunst en kunsteducatie
De Volksuniversiteit biedt verschillende schilder-, teken- en andere creatieve workshops en cursussen aan.

Ateliers en galeries
In Warmond bevinden zich Galerie De Pomp, Galerie Het Oude Raadhuis en Atelier Art & Design Nicoline Heemskerk. In Voorhout is Atelier Yvonne Heemskerk en Art Inez te vinden.

Beeldende kunst
In de bibliotheek, door kunstenaarsverenigingen en in het bestuurscentrum in Voorhout worden diverse exposities georganiseerd, zoals ‘Kunst in Teylingen’. In Teylingen zijn zowel professionele beeldend kunstenaars, als amateur beeldend kunstenaars actief. In de openbare buitenruimte in Teylingen staan op dit moment 60 kunstwerken.
De Culturele Estafette is het vervolg op de Teylinger Dichter. Sinds december 2015 geeft voorafgaand aan de raadsvergadering een lokale kunstenaar uitleg over zijn of haar werk. Het podium is verbreed. Er is ook plaats voor andere kunstvormen.

Kunstcommissie
Er is een kunstcommissie door het college aangesteld. De kunstcommissie adviseert het college en formuleert de kunstopdracht of kunstaankoop.

Cultuureducatie
De gemeente Teylingen neemt deel aan de Rijksdeelregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (CmK). Scholen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Daarnaast is er voor de basisscholen in Teylingen een cultuurlijn Lokaal Erfgoed Teylingen uitgezet die leerlingen bewust maakt van hun geschiedenis in de naaste omgeving.

Cultureel erfgoed
De gemeente Teylingen heeft veel rijks- en gemeentelijke monumenten. De historische genootschappen Stichting Oud Sassenheim, Historische Kring Voorhout en Historisch Genootschap Warmelda en Comité 1813 zetten zich in voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Teylingen. Hieronder vallen de monumenten en beschermde dorpsgezichten. Zij organiseren diverse activiteiten, zoals Open Monumentendag, exposities en brengen publicaties uit.

Festiviteiten
Oranjevereniging Sassenheim, Oranje Vereniging Voorhout en Vereniging tot Viering van Warmonds feesten verzorgen jaarlijks openbare activiteiten/festiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag en Warmondse festiviteiten zoals de Gouden Gaffelwedstrijden op de Kaag, de Turfrace en de Strontrace.

In het park Overbosch in Voorhout wordt ieder jaar ‘Kunst in het Overbosch’ georganiseerd. Tientallen kunstenaars komen dan naar het park om ter plekke kunst te maken. Speciaal voor kinderen is er ‘Kunst voor Kids’, waar ook zij creatief aan de slag kunnen onder begeleiding van vrijwilligers.

Jaarlijks vindt de Bloemencorso plaats die loopt van Noordwijk naar Haarlem. Bonte praalwagens en rijk met bloemen versierde luxe wagens leggen hun 42 kilometer lange tocht af. Vrolijke muziek en spannend entertainment maakt het bloemencorso tot een beleving voor alle zintuigen van de van heinde en verre toegestroomde bezoekers.

Elk jaar staat Warmond de eerste week van november in het teken van kunst en cultuur tijdens de Kunstweek Warmond. Met onder andere voorstellingen, exposities, lezingen, muziek en workshops.

Voorhout heeft nu al zes keer op rij een Kunstroute georganiseerd.

Kaagwater Jazz is een kleinschalig jazzfestival. Een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd in het kader van de start van het nieuwe watersportseizoen.

Film
Theater ’t Onderdak biedt filmvoorstellingen aan.

Media en letteren
Bibliotheek Bollenstreek biedt een ruim assortiment aan fictie en non-fictie en vormt een centrum voor kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat, kunst & cultuur. De bibliotheek verzorgt diverse samenwerkingsactiviteiten, zoals Taalcafé, Taalpunt, Digisterker, Peutermarkt en Mamacafé. Daarnaast worden diverse trainingen rondom nieuwe media georganiseerd.

Podiumkunsten (muziek, zang, dans, theater)
Voor het beoefenen van muziek, dans en theater kunnen de inwoners bij verschillende verenigingen terecht. Er zijn diverse theaters, koren en muziekverenigingen, muziekscholen, dansscholen en toneelverenigingen.

Theaterschool Teylingen biedt kinderen en jongeren theateractiviteiten aan voor talent- en zelfontwikkeling.

Wijkcentrum Spelewey biedt diverse laagdrempelige culturele activiteiten aan.

Stichting Combibrug voert activiteiten uit op het gebied van sport en cultuur onder professionele begeleiding.

Welzijn Teylingen biedt diverse culturele activiteiten aan voor ouderen.

In jongerencentra Fascinus en Ex-Voto biedt Welzijnskwartier een groot scala aan (culturele) activiteiten voor de jeugd.

EEN EIGEN PLEK
‘Het is belangrijk dat jongeren een plek wordt geboden waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze zich kunnen ontwikkelen. We zijn bezig met muziek in een eigen studio, met vlogs, met natuurfotografie. En meer. Tienerwerk biedt veel mogelijkheden om samenwerking verder vorm te geven.’
Johan Braaksma (Welzijnskwartier)
(bekijk: https://vimeo.com/533529282)