<– Terug naar het eerste hoofdstuk

5. Visie en ambities

Hans Goudsmit (Kunstweek Warmond) en Peter Leerdam (Monward Consort)

A. Kunst en cultuur voor alle inwoners van Teylingen
B. Kinderen en jongeren komen vroeg in aanraking met kunst en cultuur
C. De onmisbare bijdrage van kunst en cultuur aan maatschappelijke opgaven

In de gemeente Teylingen zijn veel organisaties en inwoners actief in de kunst- en cultuursector. Met veel energie, trots en passie zetten talloze professionals, amateurs en vrijwilligers zich in voor het grote cultuuraanbod. Kunst en cultuur zijn er door, maar ook voor alle inwoners van Teylingen.

De visie voor de komende jaren voor het kunst- en cultuurbeleid is samengevat in de volgende doelstelling: iedereen krijgt de kans om kunst en cultuur te beleven en er aan deel te nemen, voor zichzelf als vorm van ontspanning en ontwikkeling, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven.

Deze visie wordt uitgewerkt in een drietal ambities, die in het volgende hoofdstuk verder worden toegelicht.

MEER DAN LUXE
‘We moeten oppassen dat we kunst niet alleen maar zien als hogere kunst, iets wat voor de elite is en dat je moet begrijpen. Het is er in allerlei vormen en ik denk dat die vormen elkaar beïnvloeden. Kunst wordt heel vaak gezien als een luxe artikel, maar dat we het toch allemaal nodig hebben in ons dagelijkse leven, om gewoon te bestaan, om onze blik te veranderen.’
(bekijk https://vimeo.com/536396743)

Irma Ooijevaar, voormalig dorpsdichter

A. Kunst en cultuur voor alle inwoners van Teylingen
Iedereen krijgt de kans om kunst en cultuur te beleven en er aan deel te nemen. Er is een veelzijdig aanbod dat voldoende laagdrempelig is. En als de drempel toch te hoog is, hebben we extra aandacht voor mensen die uit zichzelf minder gemakkelijk aan het culturele leven deelnemen.

B. Kinderen en jongeren komen vroeg in aanraking met kunst en cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan de geestelijke ontwikkeling van jongeren, van kinderen tot aan jongvolwassenen. Het geeft plezier, vormt, bevordert de creativiteit en draagt bij aan talentontwikkeling. Door op jonge leeftijd vertrouwd te raken met kunst en cultuur bied je kinderen en jongeren een basis waar zij een leven lang plezier aan beleven. Met als droom dat actieve deelname aan cultuur net zo gewoon wordt als deelname aan sport.

WEKELIJKS PRIKKELEN
Kinderen maar ook jongvolwassenen moeten weten wat cultuur inhoudt, welke kanten je er mee op kunt. Belangrijk is dat scholen werken vanuit een visie. En meer bieden dan losse projecten. De eenmalige uitstapjes van vroeger verbinden met wat in de klas gebeurt. Het gaat om wekelijks prikkelen, kiezen voor een proces en tijd nemen en krijgen. Werken met themaprogramma’s zoals bouwen en wonen of de Gouden Eeuw waarin kunst en cultuur een plek krijgt. En zelfs om het verbinden van kunst en cultuur aan vakken als rekenen of taal. Het gaat niet alleen om een les dans of het opleiden van nieuwe actrices. Het gaat om een nieuwe generatie creatief leren denken, op alle vlakken. En jongeren verbinden met ouderen en aan bezienswaardige, historische plaatsen van Teylingen.’
(Bekijk: https://vimeo.com/536397531)

Maura Breur (Cultuureducatiegroep), Rosa van der Vlugt (Combibrug) en Anneke van der Ploeg (Theatergroep Teylingen)

C. De onmisbare bijdrage van kunst en cultuur aan maatschappelijke opgaven
Kunst en cultuur bieden een onmisbare bijdrage aan de maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Denk aan vergrijzing en de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Kunst en cultuur bieden zingeving en kracht aan inwoners in een kwetsbare situatie. Maar het geeft ook zelfvertrouwen, zorgt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Het verbindt en geeft een gemeenschapsgevoel waarbij de ‘kracht van samen’ kan worden ervaren.

BRUGGETJES BOUWEN
‘Het gaat om bruggetjes bouwen. Op inloopplekken of dagbesteding aandacht vragen voor kunst. Samenwerking tussen culturele instellingen en ervaringsdeskundigen. In de programmering aansluiten op behoeften van ouderen of inwoners in kwetsbare situaties. Het aanbod laagdrempelig maken en bezoek mogelijk maken met kortdurende ondersteuning van kunstmaatjes. Via kunstvouchers drempels weghalen voor oud en jong om mee te doen. Een participatiekoor oprichten. In theaterwerkplaatsen voorstellingen maken met ervaringsdeskundigen en na de voorstelling napraten met bezoekers en bewoners.’
(bekijk https://vimeo.com/536320369)

Lars van Wezel (Stichting Lumen Holland Rijnland)