<– Terug naar het eerste hoofdstuk

8. Financiën

8. Financiën
9. Bronnen
Colofon

De gemeente Teylingen heeft voor het jaar 2021 bijna € 1.400.000,- opgenomen in de begroting voor kunst en cultuur. Onderstaand overzicht geeft de beschikbare budgetten weer:

Cultuur
€ 40.000,-

€ 39.472,-

€ 700.229,-
€ 78.708,-
€ 18.000,-
————-
€ 876.409,-


Opstellen en uitvoeren Kunst- en Cultuurnota
Cultuureducatie, bijdrage Koningsdag, 4 en 5 mei
Subsidie Bibliotheek Bollenstreek
Subsidie SEBO
Subsidie Volksuniversiteit
————-
Totaal cultuur

Accommodaties
€ 31.205,-

€ 134.830,-

€ 133.283,-

€ 18.771,-
€ 3.412,-

€ 1.850,-

€ 6.492,-

€ 2.551,-

————-
€ 332.394,-


Bibliotheken: o.a. onderhoud, groot onderhoud en contracten minus huur
‘t Onderdak: o.a. onderhoud, groot onderhoud en contracten minus huur
Het Trefpunt: o.a. onderhoud, contracten en personeelskosten minus huur
Oude Toren: o.a. onderhoud en contracten
VVV Warmond: o.a. onderhoud en contracten
Muziektent de Baan: o.a. onderhoud en contracten
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36: o.a. onderhoud en contracten minus huur
Galerie, Dorpsstraat 38: o.a. onderhoud en contracten minus huur
————-
Totaal accommodaties

Kunst
€ 20.000,-
€ 2.600,-

€ 15.000,-
————-
€ 37.600,-


Kunst in de buitenruimte (onderhoud)
Kunst in de buitenruimte (kunstcommissie)
Reservering aankoop kunst
————-
Totaal kunst

*De reserve kunst bedraagt per 2021
€ 105.000,-

Erfgoed
€ 95.000,-
€ 23.000,-
€ 30.000,-

€ 10.000,-
€ 17.400,-
€ 35.000,-

————-
€ 210.400,-


Projecten 2021
Erfgoedcommissie
Uitvoeren Visie gebouwd erfgoed (incl. bijdrage historische verenigingen)
Onderhoud, verzekeringen, contracten
Bijdrage onderhoud molens
Onderhoudssubsidies voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten
————-
Totaal erfgoed

In totaal bedraagt het budget voor kunst en cultuur: € 1.456.803,-. Voor het opstellen en uitvoeren van de nieuwe Kunst- en Cultuurnota is jaarlijks € 40.000,- begroot. Dit budget is beschikbaar om bestaande en nieuwe initiatieven, passend binnen de visie van de nota, te stimuleren.

9. Bronnen

Movisie – wat werkt bij – culturele interventies voor ouderen
Movisie – Kennissynthese Kunst en Positieve Gezondheid
Onderwijsraad & Raad voor Cultuur – cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!
LKCA – Inspiratiegids preventie, zelfregie en participatie met k&c in sociaal domein
OCW – Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024


OVER KUNST EN SAMENLEVEN (een gedicht)
Kunst is:
kijken,
…léren kijken.

Kunst is:
het onzegbare zichtbaar maken,
Het onzichtbare hoorbaar maken.
Is een verhaal

Kunst is:
Beweging en emotie,
een beeld voor wie het kan zien,
een zoektocht naar het onbekende.

Kunst is:
een pamflet van de machteloosheid,
een gedicht na uren zwoegen.
Opgedroogde gedachten

Kunst is:
muziek waardoor je hart sneller gaat kloppen,
is een universele taal
waarmee emoties worden bestuurd.

Kunst is:
Van de liefde en de haat,
De schoonheid en de troost
Een reflectie op ons leven

Kunst is :
Ritme, bewegende lijven,
grensoverschrijdend,
reflecties van de tijd waarin we leven.

Cultuur is:
alle kleuren van de regenboog waartoe we niet behoren.

Cultuur is:
de machteloosheid waarmee we ons verzetten, wel of niet worden begrepen.

Cultuur is:
een mening hebben die er nauwelijks toe doet of juist alles.

Cultuur is:
een gezamenlijke verleden dat we zijn vergeten.

Cultuur is:
elkaar er doorheen helpen of voor het blok zetten

Cultuur is:
samen zingen, samen lachen, samen huilen.

Cultuur is
voor elkaar zorgen tot het einde daar is.

NotteoZ, 10 augustus 2021

Colofon
De vormgeving is verzorgd door Machiel Pleysier. De web-versie is ontwikkeld door Servaas Schrama.
De tekst is van Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen), Denise den Boer en Mathijs Gerards (gemeente Teylingen).
Veel dank aan Daphne van Essen, voormalig projectleider gemeente Teylingen voor de Kunst- en Cultuurnota.
De films zijn gemaakt door Jasper Masthoff en Eelco Koolhaas.
Veel dank voor alle deelnemers aan verschillende online-ontmoetingen, persoonlijke interviews en films (bekijk voor een overzicht https://ministerievanverhalen.nl/cultuur-raakt-alles-beeldvorming/) en alle deelnemers aan het studiogesprek Cultuur Raakt Alles (9 april 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Uxw58optfJY). Ook in de moeilijke corona-periode stond bij – echt iedereen – de deur wagenwijd open, om mee te denken over het vernieuwde cultuurbeleid.
De projectregie werd verzorgd door Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen).