DE DOMEINKWESTIE

Voorstel MT Breed Sessie

1 Eelco Koolhaas en Lisette Hendriks zijn gevraagd om op 23 maart een mooie impuls te geven een het thema domeinoverleg. Tijdsduur is anderhalf uur. Voorwaarde is dat het inhoudelijk raak is en concrete opbrengst geeft. Maar ook dat het energie geeft, boeit en simuleert.

2 Graag gaan we die uitdaging aan! Het programma kent drie rondes, ter voorbereiding wordt een oriënterend gesprekje gevoerd met Annet en Hassan, en bovendien wordt een storyboard gemaakt (zie hierna). Ook krijgen alle deelnemers online een boek toegestuurd!

3 Script

A Aftrap: ‘Liberating Structures’

Voor de afstemming stadsdeel breed en tussen ‘lijn en staf’ bestaat op dit moment ‘een structuur’, die ontstaan uit is ‘uit ratio’ en ‘deels zo gegroeid’. Er zit een gedachte achter maar er is ook sprake van routine.

In het meesterwerk Liberating Structures wordt een spannend pleidooi gehouden om nog eens goed te doordenken of het tijd is voor is een andere keuzes. Om te zoeken naar een alternatieve structuur. Daarbij kun je de blik richten op heel veel ‘variabelen’. Waarom je bij elkaar komt, hoe lang, de uitnodiging, de verdeling van spreektijd, mate van interactie, frequentie van ontmoetingen, typen overleg tot aan – letterlijk – bij een offline overleg hoe de stoelen staan.

Eelco en Lisette geven een hele korte aftrap hierover, het boek wordt cadeau gedaan aan elke deelnemer en is vooraf toegezonden.

B De opdracht: een micro-interventie
Het gave van het organisatieadvies is dat ze helemaal niet spreken over grote, blauwe ingrepen. Geen macro-verhalen! Ze bedenken iets anders, een micro interventie! Een kleine ingreep, maar dan met veel effect.

We geven ter plekke wat voorbeelden, en dagen de hele groep uit om dit ook te doen.
Bij wijze van hulp geven we wel een storyboard!

C Doorontwikkelen & sleutelen aan het domeinoverleg,
Doorontwikkelen is een spel met ‘vele lagen’. Een micro-interventie kan gericht op vooral vier niveaus:

Concept – een intellectuele verandering, na doordenken het concept rijker maken
Strategisch – iets bedenken en introduceren waardoor iets meer impact krijgt, een strategische interventie
Verbondenheid  – zo sleutelen dat de verbondenheid groeit, met elkaar, diensten, organisaties
Plezier – de cultuur centraal. Interventies waardoor het werk ook persoonlijk als waardevoller wordt ervaren