Dementie Roosendaal

A INTRODUCTIE
Rond de aanpak van dementie in de regio West-Brabant en de gemeente Roosendaal is in de afgelopen jaren veel tot stand gebracht. Zie daarvoor https://www.dementienetwerkwb.nl
Het ‘contact zoeken’ is geregeld, er zijn trainingen, er is voldoende voorlichtingsmateriaal, er zijn voorzieningen en er is een regionaal netwerk.
Bovendien krijgt dementie ook landelijk veel aandacht, in de vorm van een ambitieuze dementiestrategie 2021-2030.
Wie de – landelijke en regionale – aanpak bekijkt ziet daarin vooral drie lijnen, kort samengevat inzetten op preventie en ‘leefstijlfactoren’, het realiseren van een dementievriendelijke ‘omgeving’ en professionele samenwerking en innovatie.

Impulsen
Genoeg gunstige voorwaarden om ook in de specifieke gemeente Roosendaal de aanpak van dementie in brede zin nog verder te ontwikkelen en versterken. Met daarbij het accent op communicatie, innovatie en netwerkontwikkeling. Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) is gevraagd daar een stevige impuls te geven, in nauwe samenwerking met Esmee Aalberts (Groenhuyzen) en onder regie van Desiree Bax (gemeente Roosendaal).
Op de achtergrond speelt de uitdrukkelijke wens van wethouder Klaar Koenraad om de aanpak dementie in Roosendaal nog hoger op de agenda te zetten & niet alleen met woorden, maar vooral met daden!

B DRIE SPOREN AANPAK
Het plan van actie omvat drie – bewust samenhangende sporen:

1 Onderzoek en innovatie
2 Communicatie
3 Uitbouw en versterken netwerk


SPOOR 1 ONDERZOEK EN INNOVATIE

Deel van de opdracht is naast het ‘in het licht’ zetten van wat al sterk is en wat goed loopt, is de focus op verbetering en innovatie. Bij dit onderdeel is Esmee Aalberts uitdrukkelijk de trekker, maar Eelco Koolhaas helpt actief mee. De vraag naar innovatie is in eerste instantie op nieuw aanbod, via het ‘opsporen van witte plekken’. Maar daarnaast ook op verbetering en optimalisatie van het bestaande aanbod.

Inhoudelijke verkenning
Belangrijk is dat niet alleen het aanbod van de partners voorop staat. Maar vooral dat we heel zorgvuldig op uitvoeringsniveau en bij ‘cliënten’ vragen & wensen onderzoeken. Het dragende concept daarvoor is de zogenoemde klantreis.

Aanpak
In overleg met Esmee Aalberts kiezen we voor die inhoudelijke verkenning een mix van vormen. Dit zijn:

A Eén op één ontmoeting – vooral in die gevallen waar privacy een must is
B Thema-ontbijten – we organiseren met een kleine groep een aantal verdiepende ontbijtjes, waar steeds een thema of onderwerp centraal staat
C Werkbezoekjes – we brengen een aantal korte werkbezoekjes, gericht op studie & verkenning   

Presentatie van resultaten
We kiezen er voor om op een sprankelende wijze – binnen de dan geldende corona-spelregels de resultaten van de inhoudelijke verkenning, in de vorm van een laagdrempelige Dementie-Expositie Roosendaal.  We werken daar in ons onderzoek als het ware ‘naartoe’.

SPOOR 2 COMMUNICATIE

De uitdrukkelijke wens is allereerst om voor Roosendaal en dementie een vernieuwde communicatiestrategie te ontwikkelen. In nauwe afstemming met de bestaande regionale praktijk en in afstemming met de GGD die recent is gestart met de campagne ‘Wij Zijn Het Medicijn’. Bij dit onderdeel is Eelco Koolhaas de trekker & aanjager, steeds in nauwe samenwerking met Esmee Aalberts.
Voor de te ontwikkelen communicatie-aanpak zetten we in op vier zaken:

A Op ‘het podium’ zetten van bloeiende initiatieven
Denk aan Dagbesteding Roosendaal Odensehuis (gespec. Stamtafel) Lindenburgh hoge SES (TWB) Helios (Brink) Dagbehandeling de Wiek en Bloemenhof ‘Bloemsche Vaart (Groenhuysen) Buitenhof (Groenhuysen) en Regenboog (part. Initiatief) Home Sweet Home (part. init) Wouw (TWB)

B Aandacht voor De Klant Reis
Denk aan de zorg voor dementerenden en hun omgeving en de wens/behoefte van ‘zorg op maat’. Onze communicatie-aanpak is kortom ook ‘persoonlijk’, de inzet van ervaringsverhalen en ervaringsdeskundigheid is cruciaal. Daarnaast zetten we in op ‘hergebruik/uitbouw’ van concept Dementievriendelijke Gemeente

C Promotie van Leefstijlfactoren & Dementie
Denk onder andere aan afstemming & samenwerking met de GGD rond de campagne Wij Zijn Het Medicijn’. We zoeken daarnaast verbinding met Roosendaal Fit als communicatiethema.

D Verbinding met ‘nabije’ thema’s
Denk aan mantelzorg, gezondheid, inclusieve stad. Dementie maakt ook onderdeel uit van een breder verhaal!

Spelregels
Bij de te ontwikkelen communicatie-strategie gelden een aantal ‘spelregels’:
1 De communicatie is afwisselend gericht op de keten (interne communicatie) en de buitenwacht (publiekscommunicatie). Beiden zijn relevant!
2 Bestuurders, waaronder wethouder Klaar Koenraad, worden actief ingezet als boegbeeld. Voor hen wordt doelgericht gezocht naar manieren om zich ‘te profileren’, om zo ‘de boodschap’ nog beter uit te dragen.
3 Gezocht & gestreefd wordt naar een innovatie, verfrissende communicatiestijl. Denk aan persoonlijke verhalen tot aan inzet van diverse media.
4 We volgen een zogenoemde ‘kalenderaanpak’, waarbij we aansluiten op natuurlijke momenten in het jaar (seizoens-periodes) en landelijke en regionale communicatie-momenten.

SPOOR 3 UITBOUW EN VERSTERKEN NETWERK

Er bestaat een regionaal netwerk en een coördinator. Dat werk gaan ‘wij’ niet overnemen, coördinator Desiree Bax is de schakel richting de regio.Wel geldt dat alle activiteiten ook gericht zijn op verdere versterking van de keten. En daarnaast ‘altijd’ in samenspraak met diezelfde keten (met als kanttekening ‘waar mogelijk’).

Ketenversterking komt uitdrukkelijke mede van de grond via de bij COMMUNICATIE en ONDERZOEK EN INNOVATIE genoemde activiteiten (als spin-off)=Daarnaast denken we – als opties – aan:

1 De oprichting en installatie van een Team Dementie Roosendaal, als klankbord bij te ontwikkelen activiteiten. Met dit team worden ook laagdrempelige ‘lerende’ activiteiten ontwikkelend

2 Het geleidelijk aan uitbreiden van het bestaande lokale netwerk met nieuwe ‘dementievrienden’, van bijvoorbeeld bibliotheek tot bioscoop.

3 We onderzoeken actief de mogelijkheden voor een ervaringsgroep dementie. Wellicht wordt die verbonden aan het  genoemde Team Dementie Roosendaal. Een andere optie is dat daarvoor een extra en duurzaam ‘programma’ wordt opgestart.

ORGANISATIE
De looptijd van dit initiatief loopt in ieder geval tot de verkiezingen van maart/april 2022, met de intentie om ook in heel 2022 verder te werken.
De begroting omvat de personeelskosten van Eelco Koolhaas, die steeds per twee maanden zal specificeren welke activiteiten zijn ondernomen. Naast uiteraard frequent werkoverleg met in ieder geval de gemeentelijke coördinator. Voor Esmee Aalberts bestaat een aparte zakelijke afspraak.
Voor speciale (communicatieve-) evenementen bestaat de afspraak voor een apart werkbudget voor de materiele kosten. Daarnaast wordt wel een werkbudget gereserveerd voor materialen, zoals een onlineplatform en beheer, magazines en artikelen en films.