Dementie tussen twee culturen

Een positief februari nummer

CONCEPT

A Een wachtkamerfilmpje bekijken
In diverse plaatsen in Nederland zijn voor bij de huisarts, maar ook voor andere plaatsen ‘wachtkamerfilmpjes’ gemaakt.

De filmpjes vergroten de bewustwording. En vertellen waar inwoners in hun eigen taal terecht kunnen met hun vragen.

We kijken samen met 2 inwoners naar zo’n filmpje, en vragen om hun reactie…

B Beelden over dementie
Vergeetachtigheid hoort er nou eenmaal bij? Hoe snel komen inwoners uit verschillende culturen op consult bij de huisarts.

Wat is dan aan de hand? Onbekendheid?
Of speelt schaamte mee, en wordt ‘de patiënt’ van de buitenwereld weggehouden
En, in hoeverre is dit al aan het veranderen, een speelt het vooral bij ‘de eerste generatie migranten’?

We maken een ronde langs verschillende deskundigen en ervaringsdeskundigen.

C Mantelzorgers verdienen steun
Familie speelt een belangrijke rol. Ook bij dementie. Van de niet-westerse mensen woont een zeer groot percentage (heel) lang thuis. Hulp van buitenaf wordt laat ingeroepen.
We spreken twee mantelzorgers die ‘wel’ over de drempel zijn gekomen. Wat zijn hun ervaringen?

D Dagbesteding & respijtzorg voor alle culturen
Dagbesteding op maat. Het is een wens voor alle inwoners. En niet zo makkelijk te realiseren als het gaat om alle culturen. Hoe ziet het eruit? Wat zijn de mogelijkheden.

We spreken met experts en (familieleden) van bezoekers.

F De sleutel voor…
Het wordt vaak genoemd, de enorm belangrijke rol van sleutelpersonen. Die voorlichter, bemiddelaar, adviseur zijn.

Wat leren we van hen? Sleutelpersonen aan het woord!