Speciale raadsbijeenkomst voor Raad Roosendaal


1 Met veel energie en inzet is gewerkt aan het beleidsplan integrale schuldhulpverlening, een cruciaal onderdeel van bredere beleid rond bestaanszekerheid in Roosendaal.

Conform belofte & afspraak wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd op een speciale raadsbijeenkomst. Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) is gevraagd om een zowel effectieve als inspirerende wijze die ontmoeting te begeleiden. Die nu gepland staat op 19 januari 2022.

2 Het document in kwestie is zowel breed als innovatief. Er is veel te bespreken, toe te lichten, verdiepen en meer. Het gaat van vroeg signalering naar integrale hulpverlening en van verbinden naar versterken. En meer procedureel, het gaat over een plan dat in beginsel al af is, zodat de ontmoeting vooral een informatief karakter heeft en moet krijgen

3 Ministerie van Verhalen gebruikt graag een verhaalvorm om de inhoud goed over het voetlicht te brengen. Ons voorstel is te werken met Doorbreek de Cirkel. Natuurlijk staat dat voor de situatie van soms uitzichtloze schulden, maar in dit geval wordt het ook gebruikt als ‘kapstok’ voor de ontmoeting.

4 Doorbreek de Cirkel, de aanpak. De ontmoeting is kort van anderhalf tot max 2 uur. De gebruikte cirkel bestaat uit drie delen:

De binnen cirkel – dat staat voor de kern van het nieuwe beleidsplan die wordt toegelicht

De buitencirkel – dat staat voor ‘eromheen cirkelen’, eerste reacties en vragen die leven bij de raadsleden en mogelijk andere partijen.

De middencirkel, gericht op verdieping op een aantal innovatieve onderdelen van het plan, met een specifieke toelichting!

We lichten dit toe, in overleg met de opdrachtgever op maat te snijden.

5 Binnen cirkel. Presentatie annex interview met bijvoorbeeld de wethouder c.q. projectleider over de vertrekpunten, het proces van totstandkoming en ‘highlights’. Met direct al de gelegenheid om al de eerste vragen te stellen. Tijdsduur 20 minuten.

6 Buitenste cirkel. Solo of in korte duo’s de gelegenheid om eerste indrukken te geven c.q. meer specifieke vragen. Er wordt een team geformeerd, bijvoorbeeld drie specialisten die deze vragen direct beantwoordt (voorzover mogelijk). Tijdsduur 20 minuten

7 Middencirkel, er zijn zes mini-presentaties van direct betrokken hoofdrolspelers. Over de meest innovatieve dan wel belangrijke aspecten van de nota.

Dit zijn ovb:

A Vindbaarheid ondersteuning en hulpverlening (zowel preventief als schuldhulpverlening)

B Sturing op toename aantal saneringskredieten (in relatie tot motie overname schulden jonge gezinnen, zie bijlage)

C Mogelijkheden om jongeren en studenten met problematische schulden te helpen (op basis van ingediend amendement PvdA).

D Hulp en ondersteuning aan ondernemers/zzp’ers

E Inzet ervaringsdeskundigheid bij vroeg signalering en/of schuldhulpverlening

F Grip op bewind voering

Denkbaar is dat elke presentatie tweemaal wordt geven. Afgerond wordt met een symbolisch oordeel, bijvoorbeeld een pluim of aan aanmoedingsteken.

Ministerie van Verhalen brieft de sprekers, wellicht met een try-out.

Dit onderdeel duurt minimaal 40 minuten

8 We zorgen voor een creatief en inhoudelijke einde, waarin de belangrijkste feedback wordt verbeeld!

Daarnaast zorgen we voor een aansprekend verslag!

9 Organisatie, de kosten van gehele productie, begeleiding, materialen, inhoudelijke voorbereiding en verslag is € 4500,- ex BTW!