DOORONTONTWIKKELEN ONDER (WERK)DRUK
‘Werkdruk aanpakken door de kracht van S&W te versterken’

1 SERIEUS VRAAGSTUK: VAN STRESS TOT BURN-OUT

Werkdruk is een serieus vraagstuk, Werkdruk, dan stress, dan ziekteverzuim en dan onderaan burn-out

Veel uitspraken over ’s nachts wakker liggen, werken in vrije tijd, telefoon opnemen in weekend

2 VERSCHIJNINGSVORM: VEEL, IMPROVISATIE, ONMACHT

Veel taken (steeds meer) niet kunnen plannen, steeds nieuwe vragen en situaties, gevoelens van onmacht

Ene ‘karakter’ gaat daar beter mee dan ander: ‘nooit saai’ ‘altijd wat bij te leren’ versus ‘gevoel tekort te schieten’ ‘niet serieus genomen worden’

Bijlage 1 verschijningsvormen van werkdruk


3 WERKTREND: INGEWIKKELD & ARBEIDSINTENSIEF

Werk is ingewikkeld (ingewikkelder) en vooral arbeidsintensief (wordt onderschat)

Frontlijnwerk in stad met complexe vraagstukken & roep om participatie

4 JIJ BAKKEN (OP DE PERSOON SPELEN) HELPT NIET!

Persoonlijk niveau: ‘gewoon nee zeggen’, ‘morgen weer een dag’, ‘agenda schonen’

Organisatie & management: ‘ze kennen de uitvoering niet’, ‘ze hebben geen tijd voor personeel’

Partners: ‘ze gooien maar over schutting’, ‘nemen ons niet serieus’

5 PATRONEN ‘ACHTER’ WERKDRUK

Persoonlijk niveau: verantwoordelijkheidsgevoel & enthousiasme

Organisatie en management: mix van stadsdeel runnen en programmatisch werken; begeleiden innovatie

Partners: complexe dossiers vragen praktijkkennis & participatie om contact instellingen


6 DOORONTWIKKELEN ONDER (WERK)DRUK

Werkdruk aanpakken door de kracht van S&W te versterken:

A ‘alles uit de kast’ om enthousiasme & betrokkenheid te versterken

B innovaties en programmatisch werken zorgvuldig begeleiden & ‘klachten’ doortastend aanpakken

C praktijkkennis en contacten zijn ‘unique selling points’, show & tell it

7 ENTHOUSIASME & BETROKKENHEID VERSTERKEN

Mentoring & coaching van senioren, introductieprogramma nieuwe medewerkers, beloning herzien, ‘job crafting’, talentenprogramma, P taak in balans, stijl van leidinggeven bij de tijd, cultuur van collegialiteit versterken (..de mogelijkheden zijn eindeloos …)

8 INNOVATIE ZORGVULDIG BEGELEIDEN & ‘KLACHTEN’ AANPAKKEN

Niet half innoveren & volhouden, zorgvuldig monitoren & bijstellen bij innovaties, keuzes maken (past een taak bij de missie?), klachten rond digitalisering, communicatie en administratie serieus nemen, stevig aanpakken (organisatievraagstukken ‘hoog’ op de agenda)

9 PRAKTIJKKENNIS EN CONTACTEN ‘BRENGEN’

Nieuwe positionering van S&W, vol gas vooruit met innovatie participatie en bewonerscommunicatie, nieuwe functies à la wijkmanagers (door)ontwikkelen, detachering personeel vakdiensten, groeien in personeel frontlijn (niet bescheiden zijn, geen stad kan zonder een stevige frontlijn)