DEEL 1 DOOR-KIJK

Om S&W ‘bij de tijd’ te houden, is doorontwikkeling nodig. Daarvoor zijn ontwikkellijnen geschetst. De ambitie is om in 2022 ‘het verhaal’ van deze ‘lijnen’ zowel uit te werken als op aansprekende wijze ‘te vertellen’.

We gebruiken daarvoor een persoonlijke, documentaire-achtige stijl. Dat wil zeggen, we volgen steeds een verteller die hoofdrolspelers ontmoet. Met als spelregel dat we met deze aanpak zoveel mogelijk functiegroepen in beeld krijgen. Een documentaire als methode is een zoektocht waarbij zich nieuwe vragen opduiken, die weer om een antwoord krijgen. Het lijkt – in verhaaltermen – op een queeste, met rollen voor een mentor (de adviseur), ‘schurken’ (problemen en dilemma’s) en helpers (van frontlijnwerker, bewoners tot ‘managers’).

In 2022 gaan we systematisch met deze lijnen aan de slag. Niet allemaal tegelijk, maar wel in relatief hoog tempo, zodat in korte tijd vele lijnen bij elkaar komen.   

VOORBEREIDING

1 We maken een groslijst van de verschillende verhaallijnen. Daarvoor zijn inmiddels genoeg bronnen en documenten, van het Twijnstra en Gudde rapport tot aan het videoverslag van S&W Bij De Tijd. Zie bijlage 1, met een eerste aanzet.

2 Het programmateam selecteert een aantal lijnen voor 2022 met een tijdslijn.

3 We doen in januari een pilot. Om te oefenen met deze documentaire stijl.

4 We ‘rekruteren’ een documentaire-groep, van enthousiaste makers. Met de spelregel dat deze groep tussentijds van samenstelling verandert en niet iedereen steeds wordt ‘ingezet’.

UITVOERING

5 Voor elke lijn en documentaire wordt op basis van licht vooronderzoek een scriptje gemaakt. Wie moeten in beeld, wat zijn de meest boeiende aspecten, waar zitten gevoeligheden, hoeveel tijd is nodig, welke vorm is gepast, bijvoorbeeld film of tekst.

6 We zoeken per script voor makers. Wie pakt het op?

7 We zoeken en benutten actief elke kans voor ontmoeting en gesprek. Dat kan door tussenproduct voortijdig te publiceren & om reacties te vragen, een kijkerspanel in te richten etc.

AFRONDING

8 We organiseren na afronding van een aantal documentaires kleinschalige meetings, offline en online. Met daarbij steeds de opdracht lessen te trekken.

9 De documentaires worden gebruikt voor de voorbereiding van maatregelen. Welke kleine of grotere acties lijkt gepast?  

DEEL 2 DOORZETTERS

BIJ S&W en de interne en externe partners is beweegt van alles. De verandering is al ingezet, soms nog onder de radar. We brengen een S&W Journaal uit, waarin we, het is een werktitel, deze doorzetters een podium geven.

VOORBEREIDING

1 We maken een voorlopige ijst van doorzetters, wie en wat zijn het waard om te volgen, en op actieve wijze in beeld te houden. Bij de selectie maken we actief gebruik van de geselecteerde verhaallijnen, zie deel 1. In bijlage 2 staat een eerste ‘groslijst’.

2 We zoeken een redactie uit S&W, die zijn curatoren uit alle delen van S&W die tips en suggesties geven voor items. We vragen gericht en doen ook een algemene oproep. De redactie wordt groot, zo’n 25 personen verspreid over stadsdelen en functiegroepen.

3 We kiezen een uitzendfrequentie (voorstel 2 maanden, te beginnen in januari 2022) en maken een voorstel voor de praktische realisatie. Hiervoor wordt een productieteam aangewezen. Het gaat om online uitzendingen met publiek & gasten, van elke uitzending wordt een eenvoudig en aansprekend digitaal journaal opgemaakt. Elke uitzending duurt anderhalf uur.  

UITVOERING

4 Voor elke uitzending worden na afstemming met het programmateam, de redactie items gekozen, waarna het productieteam aan de slag gaat. Met de uitzending en daarna het journaal. We ontwikkelen steeds een voorstel, om de besluitvorming daarover snel te maken!

5 OPTIE Voor elke uitzending wordt een ‘door ontwikkel besluit’ voorbereidt dat tijdens elke uitzending wordt gelanceerd. In zes uitzendingen betekent dat minimaal zes besluiten. Voor deze aanpak wordt via het programmateam mandaat gezocht.

NAZORG

6 Elke uitzending levert – ongetwijfeld – munitie op voor acties, bespreekpunten. Na elke uitzending geven we daarover een advies, te bespreken in het programmateam.

DEEL 3 VOOR & DOOR: S&W UITAGENDA

In het veranderprogramma wordt gezocht naar een actieve balans tussen ‘verhalen’ en ‘actie’. Zoveel mensen, zoveel stadsdelen, zoveel onderwerpen, er gebeurt van alles. Het is belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte wordt gehouden en ook een actieve bijdrage kan leveren. We brengen daarom een S&W UIT AGENDA, met voor onderdelen een voorbeschouwing.

VOORBEREIDING

1 We doen een kort vooronderzoek bij actieve partners: wat zijn de acties en initiatieven die bij hen op stapel staan? We evalueren dat: is het genoeg, waar zitten de gaten, wat zijn de wensen voor hun ‘opgave’

2 We  bereiden een ‘challenge’ voor. We dagen een aantal hoofdrolspelers uit, met functiegroepen als richtpunt, om een of twee kleine of misschien evenementen op te zoeken. We helpen daarbij om een voorbeeldlijst te maken, zie bijlage 3.

3 We ontwikkelen de S&W UIT AGENDA, qua vorm en plek. Het plan is een maandelijkse uitgave

4 We leveren als programmateam ook een actieve bijdrage aan de S&W UIT AGENDA, door in gerichte samenwerking rondom de verhaallijnen een aantal mini-evenementen te organiseren, voor elke agenda uitgave 1. We ontwikkelen daarvoor een plan, onder de werktitel ER OP UIT, met een zichtbare en aansprekende rol voor de programmaleiding.

UITVOERING

5 Maandelijks wordt een UIT AGENDA uitgebracht, met voorbeschouwing

6 We faciliteren indien gewenst de initiatieven van partners (hoe hangt vooral af van het initiatief in kwestie)

7 We lanceren voor elke UIT AGENDA een eigen initiatief.

NAZORG

8 We kijken naar ‘de succesnummers’ en bekijken of die een vervolg of doorstart kunnen krijgen.