A Inleiding

Op donderdag 9 september tekenden de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom een samenwerkingsovereenkomst rond geboortezorg, met een focus op signalering en alert optreden na melding.

De zaal was vol en het enthousiasme was groot. Partners waren blij, om elkaar weer te zien en uit passie voor de geboortezorg. In een film werd dit geregistreerd, zie https://vimeo.com/606271383. Daarin sprak wethouder Klaar Koenraad op camera ook over mogelijke vervolgbijeenkomsten.

In de voorbereiding genoten we van de gesprekken met de zeer betrokken uitvoerders. Die ons een aantal leerzame zaken meegaven:

Allereerst, hoe fijn het is dat de gemeente zo af en toe meetings verzorgd waarin de laatste trends grondig worden besproken. ‘In dit vakgebied gebeurt van alles en het is prettig dat te kunnen vertellen’ 
De noodzaak om voorzieningen en aanbod voor het voetlicht te brengen. Aardig was deze zin: ‘Wij vakinhoudelijke mensen zijn zo druk, dat dat erbij inschiet’

De verdere wens tot innovatie. Bijvoorbeeld: ‘We worden nu een huisuitzetting erbij gehaald, hoe mooi zou het zijn wanneer we eerder op de hoogte gesteld, en dus werken aan preventie’.

B Een kansrijk vervolg

Deze ervaring brengt op een concreet voorstel voor ‘Een kansrijk vervolg’. Met als spelregels dat A het tijdsbeslag op de drukke doeners laag blijft, B net zoals de kosten. Maar ook C dat het dezelfde inspiratie en energie brengt die de sessie ook in zich had!

Voor we dat doen een opmerking over ambtelijke community-building. Dit is een duidelijke trend die op veel meer plaatsen vorm krijgt. De opgave is relatief eenvoudig, in ieder geval op papier!

Breng het netwerk op gepaste en inspirerende wijze bij elkaar, waarbij ervaringen worden gedeeld en wordt geleerd
– Zorg dat de verhalen uit het netwerk rondgaan en iedereen daarbij een podium krijgt, het liefst op een aansprekende manier.

Dit idee is recent besproken met een team van de opdrachtgever. En kon rekenen op een welwillende ontvangst. Dit voorstel is een uitwerking daarvan. Hoe blijven we bouwen aan een actief, lerend en innoverend netwerk. A We maken om de zoveel tijd een netwerk-magazine, in combi met korte films. We zetten hoofdrolspelers uit de keten op een podium, gaan in op vakinhoudelijke issues en proberen om nieuwe partijen aan de rand van ons bestaande netwerk in beeld te krijgen. Een eerste editie zou bijvoorbeeld een november-uitgave. We vormen daarvoor een kleine redactie van mensen, bijvoorbeeld vier vijf mensen die komt met tips en ‘leads’. Zo’n redactie kan wisselen van tijd tot tijd. In het voorjaar komen we weer met een editie, als het aanslaat wordt het een blijvertje!

Na elke editie wordt een klein of wat groter ‘event’ georganiseerd. Dat kan een grote oploop als recent zijn, maar kleine meetings zoals een workshop, een presentatie, een aangekleed werkbezoek, een inhoudelijk en serieus spel. Zo bouwen we aan een hechte band.

Ministerie van Verhalen helpt bij de eerste twee of drie edities om dit op gang te krijgen en zorgt dat het stokje goed overgedragen wordt. Dat betekent concreet:

1 Een redactie opzetten en begeleiden
2 Leads en tips volgen en de ‘magazines’ maken, achter de schermen waarbij we steeds wanneer iets af het is al ronddelen!
3 Steeds een mini-event organiseren, bij voorkeur steeds samen met een netwerkpartner.

C Rode draad

De rode draad voor de eerste bijeenkomst en het magazine/films vormt de driedeling VOOR, TIJDENS en NA. Wat is in preventieve zin mogelijk? Welke ondersteuning is er voor zwangere vrouwen? En, waaruit bestaat de nazorg? Natuurlijk zijn dit wel met elkaar verbonden fasen!

In het vizier voor inhoudelijke items en als tipgever hebben we (deze lijst is nog niet in beton gegoten, de namen worden nog aangevuld):

PRENATAAL HUISBEZOEK – Jeugdverpleegkundigen (..)
LAAGDREMPELIGE VERSLAVINGSZORG –  NOVADIC-KENTRON (Roeland)
VEILIGHEID – VEILIG THUIS (Mariska en Lara)
ROL VAN KRAAM- EN THUISZORG – DAK & DAT (Bernadette en ..)
ARTSEN & ZIEKENHUIS (Marlies)
GEDRAGSCODE IN ACTIE – JEUGDPROFESSIONALS (Wilma en ..)
STEVIG OUDERSCHAP – TBW (Christiaan)
ONGEZONDE LEEFSTIJL & ARMOEDE (..)

D Concepttekst uitnodiging

Beste netwerkpartners & andere vrienden (!),
Op donderdag 9 september 2021 werd een mooie overeenkomst getekend, over samenwerking rond de geboortezorg. Op verschillende momenten, voor, tijdens en de na de zwangerschap. De zaal was vol en het enthousiasme was groot. En vooral ook, we zagen veel passie voor de geboortezorg. In een film werd dit geregistreerd, bekijk ‘m nog even https://vimeo.com/606271383 In de film sprak wethouder Klaar Koenraad – op camera – ook over mogelijke vervolgbijeenkomsten.

Een kansrijk vervolg!

We pakken deze uitdaging op, onder de titel ‘een kansrijk vervolg’. Met hopelijk dezelfde energie en net zo leerzaam. Waarin we zorgen dat we elkaar weer zien en van elkaar leren! Dit is ons plan.
We brengen om de zoveel tijd een netwerk-magazine uit, in combi met korte films. We zetten hoofdrolspelers uit de keten op een podium, gaan in op vakinhoudelijke issues en halen ook nieuwe partijen, aan de rand van ons bestaande netwerk, in beeld te krijgen. We mikken daarvoor al op een november-editie! Na elke uitgave wordt een klein of wat groter ‘event’ georganiseerd. Dat kan een grote oploop als recent zijn, maar kleine meetings zoals een workshop, een presentatie, een aangekleed werkbezoek, een inhoudelijk en serieus spel. Zo bouwen we aan een hechte band. Het plan is om de eerste oploop al in januari van het nieuwe jaar te organiseren, de nadere uitnodiging volgt! De rode draad vormt steeds de driedeling VOOR, TIJDENS en NA. Wat is in preventieve zin mogelijk? Welke ondersteuning is er voor zwangere vrouwen? En, waaruit bestaat de nazorg? Natuurlijk zijn dit wel met elkaar verbonden fasen!

Mee doen

Binnenkort gaan we jullie benaderen, met de vraag voor inhoudelijke medewerking (het kost niet veel tijd!). We hebben Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) wederom gevraagd om ons daarbij te ondersteunen. Er is een al mooie onderwerpenlijst, maar suggesties zijn zeer welkom! Als alles gaat zoals het is bedacht, zien we elkaar weer in januari. En gaan we in november al genieten van onze eerste gezamenlijke uitgave. We kijken daar erg naar uit.

Klaar Koenraad
Anita
Wouter
Eelco