EXPOSITIE ‘TRENDS IN DEMENTIE’

Versie 3 augustus 2021

DEEL 1 DE EXPOSITIE

KUNSTSTUK 1 INTEGRALE ZORG
Samenwerking met het voorliggend veld

Zoekplaatje: Indicatie volledig & breed ‘uitnutten’
Zoekplaatje: meer plezier, aandacht voor sport, bewegen, kunst en cultuur

Zoekplaatje: positieve gezondheid
Zoekplaatje: actief opsporen van interesses, alert reageren

KUNSTSTUK 2 AUTONOMIE EN KEUZEVRIJHEID
Risico-acceptatie hoort erbij

Zoekplaatje: Voorbij de casemanager, ‘waar kan ik naar toe’

Zoekplaatje: inzet van domotica om bewegingsvrijheid te vergroten

Zoekplaatje: valpreventie en vitaliteitscheck

Zoekplaatje: overbelasting mantelzorger en mogelijkheden respijt

KUNSTSTUK 3 VERGETEN GROEPEN
Migratie-achtergrond, mensen met een beperking

Zoekplaatje: Aanbod in verschillende talen
Zoekplaatje: dementie bij doelgroepen (LVB, NAH/Jonge mensen met dementie)

Zoekplaatje: aanbod aanpassen bij culturele gewoonten

KUNSTSTUK 4 COMBI-AANBOD
De instelling gaat naar de mensen toe

Zoekplaatje: Museum en de instelling

Zoekplaatje: geheugenkoffer in de bibliotheek

Zoekplaatje: Roosendaal Danst/Gouwe Ouwe

KUNSTSTUK 5 TECHNIEK ALS VRIEND
De waarde van domotica

Zoekplaatje: online-consult
Zoekplaatje: GPS/Smartwatch/Sociale en professionele alarmering/beeldbellen

KUNSTSTUK 6 FAMILIE CENTRAAL
Instellingen en bedrijven zijn dementievriendelijk

Zoekplaatje: de brede blik van de huisarts
Zoekplaatje: maatschappelijke kennis over dementie en gevolgen

Zoekplaatje: dementievriendelijke ondernemers/oplettende verkopers

Zoekplaatje: dementievriendelijk beleid tegenover ‘ander beleid’

KUNSTSTUK 7 DEMENTIE EN DE OPENBARE RUIMTE
Nadenken over infrastructuur

Zoekplaatje: een dementievriendelijke buurt

Zoekplaatje: Inclusie/dementie vast criteria bij (sociale) bouwprojecten

Zoekplaatje: Hoe toekomstbestendig is jouw huis?

KUNSTSTUK 8 KUNST VOOR DEMENTIE
Cultuur verrijkt

Zoekplaatje: Kunstvouchers
Zoekplaatje: Dans, Kunst en Muziek

KUNSTSTUK 9 DEMENTIE EN LANG THUIS WONEN
Mee blijven doen

Zoekplaatje: Ondersteunende voorzieningen (Odensehuis, dagbesteding, individuele begeleiding)

Zoekplaatje: Toekomstbestendige woningen

Zoekplaatje: Ondersteuning mantelzorg

Zoekplaatje: Integraal ondersteuningsplanKUNSTSTUK 10 LOTGENOTENCONTACT
Laagdrempelig en plezierig

Zoekplaatje: klantpanels

Zoekplaatje: ervaringsdeskundigen
Zoekplaatje: voorzieningen en activiteiten gericht op ontmoeting

DEEL 2 METHODEN

1 Expositie-wandelingen (lunchpauze)
Op pad met ..

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal

Odensehuis Roosendaal

Dagbesteding Buitenhof

(Thuis)zorgaanbieders (TWB/Axxicom/de Kloek/Groenhuysen/St. Elisabeth/SDW)

Omgeving (Alwel/Brandweer/politie/ondernemersplatform)2 Meekijken (op de werkvloer met)
Meedraaien!

Casemanagers dementie

Signaalteam dementie Roosendaal
WMO professionals

Inwonersondersteuning Roosendaal

Social Klus vrijwilligers bij mensen met dementie3 Klantenpanels

Mantelzorgers Odensehuis

Alzheimer Roosendaal

KBO4 Een ansichtkaart
Berichtjes uit

Enquête

5 Leren van ..
Op bezoek buiten Roosendaal

Het vergeten festival

Programmamanager dementievriendelijk Brabant Wies Arts (https://www.wijzijnzet.nl/over-zet/wij-zijn-zet/team/wies-arts-drs)

Voorzitter Alzheimer West – Brabant Hennie Brons6 Trendsessies
Online-calls7 Bloeiende initiatieven
Het podium voor

Cultuurcompaan

Bibliotheek Roosendaal

Tongerloohuys

Sportservice Noord Brabant

Wij zijn zelf het medicijn

Vitaliteitscheck8 Expositie-nieuws
Krantenberichten

DEEL 3 ACTIES

1 Opmaak ansichtkaart (tekst en vorm)
2 Expositie (10 plaatjes)
3 Per methode namen & uitnodigen
4 Uitgave Ons Dementie Web-courant (terugmelding startbijeenkomst)
5 Communicatietour Wij Zijn Zelf Medicijn (2×10 aanpak, vragen om suggesties)

Esmee Aalberts
Eelco Koolhaas