FANTASTISCHE WANDELING 30 September

Op 30 september 2021 is gelukkig de fantastische wandeling, die voor de zomer gepland was, doorgegaan. Vertegenwoordigers van de PrO/VSO scholen, Regionaal Bureau leerplicht en jobcoaches van Gemiva hebben ideeën en plannen gemaakt.

Het centrale thema is ambitie en urgentie.

Voor een aantal in onze groep veelbesproken onderwerpen is het zaak te versnellen & zorgen voor meewind! Dit geldt bijvoorbeeld voor begeleiding en jobcoaching op de werkvloer en de overgang naar het Mbo.

In de komende maand november gaan we voorwerk verrichten door o.a. praktijkinterviews, raadplegen experts en literatuuranalyse & en komen op 1 december weer bij elkaar, om de voorlopige uitkomst te bespreken!

We werken toe naar voorstel voor de komende collegeperiode. Immers in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna de colleges voor de komende vier aan de slag gaan. Het is nu een mooi moment om de colleges onze ambities mee te geven. We vragen daarbij uitdrukkelijk ook om hulp en inzet van werkgevers!

Ook vanuit de breed gedeelde wens om ons als mooie groep nog beter te profileren. Op korte termijn nodigen we een werkgever uit, we werken toe naar een programma voor de komende colleges

Uit de wandeling zijn alvast de volgende ideeën naar voren gekomen

Plan: TASKFORCE JOBCOACHING NIEUWE STIJL
1 Vrije keuze van jobcoaches

2 Voor ouders een rol in de opdrachtverlening

3 Langere nazorg vanuit de school

4 Warme overdracht van school naar jobcoach naar werkplek, met soort paspoort/gebruiksaanwijzing daarbij

5 Jobcoach die uitdrukkelijk leerling en werkgever begeleidt. Toepassing Harry-training voor leidinggevenden voor kwetsbare jongeren. Plus overzicht bijscholing voor werkgever.

Plan: ONTWIKKELINGSGERICHTE DAGBESTEDING
1 Dagbesteding meer naar buiten gericht maken

2 Ontwikkelingsfunctie van dagbesteding verdient versterking

3 Simpel switchen van dagbesteding naar werk wordt eenvoudig

4 Nadenken over naam dagbesteding. Dagbesteding is ook werk!

5 Onderzoek naar mogelijkheden dagbesteding met een stage te bekostigen met een PGB


Plan WERKGROEP WERKGEVERS EN SPECIAAL ONDERWIJS
1 Podium aan visionaire werkgevers

2 Extra waardering voor werkgevers die kwetsbare jongeren een plek geven

3 Opzetten van vernieuwde vraagbaak voor werkgevers

4 Structureel verbinding Fantastische Lijnen en werkgevers versterkenVolgende bijeenkomst:

Woensdag 1 december 15-16.30u Locatie volgt