            Aandacht voor stageplekken in de zorg van belang. (Metrum heeft nu zelf contact gezocht met brancheorganisatie ZW-Connect). Gemiva geeft aan gastvrouw in de zorg lukt nog wel.

Zorg zou meer aan jobcarving moeten doen. UWV heeft paar jaar terug project bij Swetterhage in Zoeterwoude uitgevoerd.

            Scholen gaan zelf jobcoach expertise ontwikkelen. Rob Planjer Auris gaat jobcoach opleiding volgen.

            ’s Heerenloo leidt zelf jongeren op voor de zorg niveau 1 en 2. Dat is Academie voor zelfstandigheid.

            Meer aandacht nodig voor keuzebegeleiding. Peter van der Groen; onze leerlingen kunnen moeilijk keuzes maken.

            Thema omgaan met tegenslag kan aan de orde komen. Leerlingen kunnen meer veerkracht gebruiken. Leo Kanner biedt al wel rots en water aan. Bokstraining kan mooie aanvulling zijn.

            Rol van ouders, deze zijn soms te beschermend. Ouders kunnen meer betrokken worden bij school. Ook goed als ouders met elkaar in gesprek komen. Ouders kunnen dan lastige zaken met elkaar doorspreken. Schaamteaspect dat leerlingen het niet goed doen of op VSO zitten, wordt onderschat.

            Ervaring huisbezoeken 18-23 beter te bereiken. Voor deze groep kan ook pluscoaching ingezet worden. Opvallend is dat veel jongeren als ZZP’er aan de slag zijn.

            Jongeren buiten beeld, jongere die ontslagen is bij La Place. Vader belt na 8 maanden in paniek op. Jongere heeft 8 maanden thuis gezeten.

            Inzet Intergrip kan breder. Intergrip wordt nu gebruikt voor overgang VSO naar Mbo.  In Intergrip worden kenmerken van de leerlingen geregistreerd. Intergrip faciliteert overgang van VSO naar mbo.