‘HOUDOE TEGEN TABOE’

Een positief marathon-gesprek over de aanpak van eenzaamheid in Roosendaal

1 PROGRAMMA-VOORSTEL

BLOK 1 ‘PRATEN OVER EENZAAMHEID HELPT’
Is eenzaamheid nog steeds een taboe? Waarom eigenlijk? Is dat generatiegebonden?
Een eerste verkenning.

houdoetegentaboe

BLOK 2 ‘OMGAAN MET EENZAAMHEID KUN JE LEREN’
In de loop van de tijd zijn verschillende methoden/trainingen/cursussen ontwikkelend voor ‘omgaan met eenzaamheid’
Een aanbod dat zich keer op keer vernieuwt. We geven aandacht aan prachtige voorbeelden.

BLOK 3 DE BUURTGERICHTE AANPAK
De aanpak van eenzaamheid ontwikkelt zich meer en meer. Roosendaal mikt meer en meer op ‘de buurtgerichte aanpak’. Hoe ziet dat eruit, wat zijn nu de positieve ervaringen? Wat zijn de kansen?

BLOK 4 EENZAAMHEID RAAKT ‘ALLES’
Inspirerende en treffende voorbeelden hoe het taboe op eenzaamheid steeds meer aandacht op allerlei terreinen, van cultuur, sport tot veel meer.

BLOK 5 NIEUWE VISIES: POSITIEVE GEZONDHEID
Preventie van eenzaamheid begint met een andere kijk. We besteden aandacht aan een visie die steeds meer furore maakt. Positieve gezondheid! Een gesprek over deze waardevolle benadering!

BLOK 6 OPROEP: NIEUW PARTNERSCHAP
In Roosendaal wordt hard gewerkt aan sociale verbondenheid. Op zowel het medisch als sociaal vlak. We werken aan nieuwe plannen, die we in de Week tegen Eenzaamheid in oktober presenteren. Zin om mee te doen? Sluit je aan! We laten enkele initiatiefnemers aan het woord.

2 ‘HOUDOE TEGEN TABOE’: OPZET

1 OPENBAAR GESPREK. Het is een openbaar gesprek. In coronatijd kunnen we niet veel mensen bij elkaar krijgen. Maar via een gesprek op stream kan iedereen meekijken en luisteren, ter plekke maar ook achteraf.

2 KICKOFF. De planontwikkeling en het netwerk is net gestart. De gespreksmarathon is uitdrukkelijk bedoeld als een positieve kickoff. Met de oproep om stadsbreed, op het medisch en sociaal domein actief mee te denken!

3 GASTEN EN FILMPJES. De formule is eenvoudig. Er zijn blokjes en een host. Per blokje doen maximaal drie gasten mee. Daarnaast zijn er korte filmpjes, als aftrap voor de discussie. Bovendien kan er steeds ingebeld worden. Dat kan in beeld, maar ook met alleen stem.

4 CHAT. Via de chat en op andere manieren kunnen inwoners of andere professionals reageren. Ze worden daar ook live steeds voor uitgenodigd.

5 POSITIEF. Eenzaamheid aanpakken is taai, ook als het gaat om de bijdrage van professionals. Het werk is ook nooit af. Met de gespreksmarathon wordt een positieve bijdrage gegeven aan planontwikkeling.

6 PUBLICITEIT. De leidraad is, praat over eenzaamheid, van ervaringsdeskundige tot professional. Door de marathonvorm te kiezen ontstaat extra publiciteit, die bijvoorbeeld bestuurders uitstekend kunnen gebruiken om taboe te bespreken en bevorderen dat mensen oog krijgen voor eenzaamheid.

3 PRAKTISCHE ORGANISATIE

1 WEINIG TIJD. Het is voor iedereen druk, het idee achter de gespreksmarathon dat het het netwerk veel brengt zonder extra tijdsinspanning. Ministerie van Verhalen verzorgt de productie

2 GASTEN. We zoeken voor elk blokje enkele gasten en insprekers en kijken waar nodig een filmpje moeten maken. Voor elk blokje is lichte research prettig (nogmaals, zonder groot tijdsbeslag op deelnemers).

3 LOCATIE. We zoeken in overleg naar de juiste plek van uitzending. Dat kan ook het gemeentehuis zijn. Nodig is een wifi-aansluiting!

4 LOPEND WERKDOCUMENT. De marathon en filmpjes worden verwerkt in een aansprekend en toegankelijk werkdocument (online) wat de werkgroep helpt bij de verdere research en planontwikkeling.