IN DE ROOS?!


Strategiepaper voor communicatie & het sociaal domein

Eerste editie van reeks van strategiepapers, met aandacht voor theorie & praktijkverhalen!

A ‘Brede’ campagnes voor het sociaal domein (onderwerpen bij elkaar brengen)

Het is een opvallende en positieve ontwikkeling. In Roosendaal worden, voor het sociaal domein, een groot aantal (communicatie) campagnes gelanceerd. Met daarbij als trend ‘de brede campagne’. Verschillende sociale vraagstukken komen gebundeld, in x keer’, aan bod. Denk aan campagnes voor een Inclusieve Stad, een Gezond Roosendaal maar ook aan campagnes voor brede thema’s als dementie, eenzaamheid of bestaanszekerheid. De lijst is nog verre van compleet.

B Strategie gewenst (3 procent is te weinig)

Deze ontwikkeling stelt ontwikkelaars & uitvoerders voor een mooie uitdaging. Het kost schaars geld, energie en het maatschappelijk belang is groot. Strategie is meer dan ooit gewenst, om een resultaat te halen waarbij iedereen tevreden of zelfs blij is, van inwoners, uitvoerende professional tot aan bestuurder.
Praten over strategie is eenvoudiger dan het ook waarmaken. Strategie gaat niet over wensen, eisen, hoop of verlangens. En zelfs niet (alleen) over missies en doelen. Het gaat over ‘het hoe’, over een samenhangende en doordachte inzet van middelen. Strategische communicatie is razend moeilijk, is een vak apart en – helaas – vaak het vergeten stiefkind. Gemiddeld genomen (bekend uit de strategie-literatuur) werkt maar 3 procent van alle hoofdrolspelers met een doordachte strategie. Drie procent, dat is echt te weinig.

C Verkiezingsjaar (het draait niet om poppetjes, maar om ons verhaal van het sociaal domein)

En o ja, het is lokaal verkiezingsjaar. Dat vraagt – een kwestie van politieke logica – een extra inspanning. Niet zozeer voor ‘de poppetjes’, maar wel voor het brede belang van sociaal domein als veld waar innovatie aan de orde van de dag is en veel gebeurt.

D W.E.I. en de behoefte aan samenwerken

Gelukkig hebben we enige tijd geleden al besloten om de communicatieve samenwerking tussen instellingen, gemeente, verenigingen en inwoners te intensiveren. Onder de noemer W.E.I., waar bij het gaat om het uitdragen van ‘weerbaarheid, innovatie en veerkracht’. We kunnen dit platform ‘perfect’ gebruiken om de strategische aanpak een impuls te geven.
Voor de goede orde, wat is er al veel samengewerkt. Sociale media en ouderwetse kranten stonden de afgelopen vol met berichten over het sociaal domein in Roosendaal, en met een positieve toon. Onze wethouders waren soms niet uit de media weg te slaan. Communicatieprofessionals trekken evident vaker samen op en ook de beleidsadviseurs kunnen steeds beter hun ei kwijt als gaat om samenwerking. Dat gaat stap voor stap, maar de trend omhoog is zeker ingezet. Nu is het (dus) tijd om het aspect zwaarder in te zetten.

E Roosendaal Academie en de behoefte aan ‘leren’

In een recent gemaakte terugblik op het ‘Zomergesprek Eenzaamheid Roosendaal’ wordt voorgesteld om aan de slag te gaan met de Roosendaal Academie. Dit is geen gebouw van steen maar een mobiel concept van korte leerbijeenkomsten over samenwerkings-issues die spelen op het sociaal domein. Zie Van Vonk Naar Vlam, https://ministerievanverhalen.nl/van-vonk-naar-vlam/

Strategie en campagnes zijn een zeer geschikt voor edities van deze Roosendaal Academie. Met aandacht voor praktijkverhalen, maar ook – gedoseerd opdienen graag! – voor de theorie.
Aanbeveling 1 Het voorstel is om met spoed met deze Roosendaal Academie voor het sociaal domein van start te gaan. En daarmee ook de strategische samenwerking een impuls te geven!

F ‘IN DE ROOS?!’, strategische kwesties en brede campagnes, een voorzet

Bij – wijze van voorzet – een eerste checklist voor iedereen die met een brede communicatiecampagne aan de slag is of gaat. Nog onvolledig, en bedoeld ter inspiratie. In latere strategiepapers volgt verdieping, met praktijkverhalen, voorbeelden en enkele ‘gedachten’. Hoe doordacht en strategisch gaan we nu (al) te werk?
Aanbeveling 2 Leg bestaande of nieuwe campagnes eens langs ‘de strategische spelregels’. Brengt dat op ideeën?

STRATEGISCHE SPELREGELS (‘VOORZET, NU NOG ZONDER VOORBEELDEN’)

1 De basis: doelen en strategie zijn helder verbonden.
Naast een ‘degelijke’ analyse van de situatie en een aantal doelen is er een coherente strategie

2 Informeren en verleiden
Er wordt gewerkt met een mix van informatie en ‘verleidelijke boodschappen’

3 Drie routes tegelijk inzetten
De traditionele media worden ingezet, ‘nieuwe technologie’ maar ook interpersoonlijke netwerken

4 Publieke reactie is bekend
Er is vooraf een ‘redelijk duidelijk beeld’ van hoe op de informatie en ‘het materiaal’ wordt gereageerd. Geprobeerd wordt – steeds – van die reacties te leren.

5 Indirecte strategie via opiniemakers
De campagne is meer dan alleen een directe boodschap, gemikt wordt ook op de indirecte route. Impact ontstaat ook door ‘invloedrijke personen’ te benaderen, zeer gericht (opiniemakers)

6 Op de agenda
Een campagne raakt ook de politieke en maatschappelijke agenda, het gaat ook om aanjagen van discussie

7 Kracht van de herhaling
De campagne bevat herhaling, de boodschap wordt meerdere malen gegeven

8 Spelen met positieve en negatieve ‘tonen’
De campagne speelt met een positieve toon (‘winst behalen’) en een negatievere benadering (‘voorkomen van schade’)

9 Niet bij woorden alleen?
De boodschap en informatie wordt – mogelijk – versterkt met ‘een actie’, er is letterlijk voordeel te halen!

10 Aantrekkingskracht en vertrouwen, zeer diverse boodschappers
Er zijn waar mogelijk meerdere boodschappers, experts, beroemdheden, publieke functionarissen, ervaringsdeskundigen (!) en ‘gewone’ inwoners

11 ‘Nieuwe’ vormen
De campagne valt samen met nieuwe vormen, zoals een radio(podcast) of tv serie, zelfhulp-kits, columns, live-educatie op grote schaal, een massa-mailing (en meer)

12 Actieve steun vanuit ‘de community’
Er is een alternatieve en ‘ongewone’ steungroep voor de campagne