‘Samen Werken Aan Een Nieuwe Start’

Jaarplan Brede Zaanse Coalitie Armoede Aanpak 2022

Jaarplan 2022

CONCEPT/RUWE VERSIE

A Preventieroute

Inzetten op de momenten van overgang in een mensenleven. Life events. Verhuizing scheiding, geboorte. Onderzoek en bufferbudget. Financiële box. Scheidingsadvocaat, adreswijziging burgerzaken, rechtbank, consultatiebureaus

Doorontwikkeling vroeg signalering (nu te laatsignalering) gezinnen

Financiële APK-initiatief, stigma loos geldloket, bij life events apk, informeren welke regelingen er zijn

De Spiegel, lancering preventie instrument

B De ondernemers en werkgevers lijn

Initiatief koppelkansen v.b. armste huishoudens vaak slechts geïsoleerd, sportclubs wijzigen regelingen i.p.v. royeren

Werkgevers die signalen van armoede opvangen

Gezondheid, consultatiebureau en huisarts

Mogelijkheden Geldfit verkennen, werkgeverscollectief, anonieme routes

Doorontwikkeling Zaanse Uitdaging

Ruimteplan maatschappelijke ruimtes, v.b. Laura en de garage

Werknemers en armoede initiatief (publiek en privaat)

Adopteren Stille Krachten (bv huur Kleidingbank)

Werk koppelen aan vrijwilligerswerk! Project, uurtje per week vrijwilligerswerk


C Programma Stille Krachten


Wensenlijst Stille Krachten agenderen en samen zoeken naar mogelijkheden/programma informele zorg en armoede, perspectief fonds, v.b. coördinatie Present

Stille Krachten Festival

Communicatie over Stille Krachten versterken

Interne samenwerking v.b. voedselband en prakkie

App groep stille krachten

D Innovatieprogramma

Verkennen goede voorbeelden

Aansluiten landelijke campagne, werkbezoek Den Haag. V.b. Schulden zijn niet jouw schuld

Magazine Wind in de Zeilen, gericht op innovatie en doorontwikkeling

Tour/werkbezoeken/roadshow

SUN, v.b. sloten op deur na scheiding, grote toegang tot fondsen

QUIET

Interculturele aanpak

Anticipatie programma Stadspas en doorontwikkeling stadspas (meerdere doelgroepen)

Onderzoek ‘Repressie’

Ruimte benutten, v.b. kwijtschelden zonder voorwaarden

Pilot met 10 inwoners problematische schulden

E Brede coalitie uitbouwen

Goede voorbeelden aandragen in Den Haag

DNA aanpak (maatwerk, omgekeerde toets, saenbility)

Dialoog SWT

Huisarts, consultatiebureau, fysio

Energie-armoede. Project gericht op fysiek verbeteren

Projectenfonds, aanhaken nieuwe initiatieven

Verbinding met vrijwilligersbeleid

Bewindvoering en datalab?

Belastingdienst

Wooncorporaties

Politie en handhaving en signalering, bij melding winkeldiefstal, geen boete maar huisbezoek, signaleren en hulp bieden naast handhaven, geen boete als iemand hulp accepteert

Huurkorting

Personeelszaken

Woonkostentoeslag

Vervoer

Herstart Stads Markt

Verkenning witte plekken sociale kaart

Relatie evenement

Kunst en samenwerking met Fluxus

Braderie in park alle initiatieven

F Doelgroep programma’s

Laagdrempelige financiële voorlichting kinderen
Week van het Geld, scholen, 1x per jaar met Rabobank en Schuldhulpmaatjes

Geldwijzer door ontwikkelen en promotie

Meedoen naar Zaanstad naar 0-4 jaar

Meedoen voor Zaanstad voor Ouderen

Hulp voor jongeren in nood v.b. benodigdheden voor onderwijs

Tieners worden vergeten, inhaalprogramma

G Wijkbeleid

Voor je Wijkie

Hallo buurt, armoedevrije buurt initiatief, hele buurt uitnodigen

Zichtbaar en bereikbaar zijn in de wijk, bibliotheek etc.

Samenwerking groep Timmermans buurtmaaltijden

Uitbouw vakantie initiatieven voor kinderen

H Organisatie

Kerngroep versterken

Andere procesaanpak, app groep interne partners

Contact wijkteams en wijkmanagement versterken

Relatiemanagement

Wethouder als boegbeeld

Ervaringspanel

Sociaal raadslieden