Kansrijke Start 1

Inleiding

Op donderdag 9 september tekenden de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom een samenwerkingsovereenkomst rond geboortezorg, met een focus op signalering en alert optreden na melding.

De zaal was vol en het enthousiasme was groot. Partners waren blij, om elkaar weer te zien en uit passie voor de geboortezorg. In een film werd dit geregistreerd, zie https://vimeo.com/606271383.
Daarin sprak wethouder Klaar Koenraad op camera ook over mogelijke vervolgbijeenkomsten.

In de voorbereiding genoten we van de gesprekken met de zeer betrokken uitvoerders. Die ons een aantal leerzame zaken meegaven.

A Allereerst, hoe fijn het is dat de gemeente zo af en toe meetings verzorgd waarin de laatste trends grondig worden besproken. ‘In dit vakgebied gebeurt van alles en het is prettig dat te kunnen vertellen’ 
B De noodzaak om voorzieningen en aanbod voor het voetlicht te brengen. Aardig was deze zin: ‘Wij vakinhoudelijke mensen zijn zo druk, dat dat erbij inschiet’
C De verdere wens tot innovatie. Bijvoorbeeld: ‘We worden nu een huisuitzetting erbij gehaald, hoe mooi zou het zijn wanneer we eerder op de hoogte gesteld, en dus werken aan preventie’.
B Een Kansrijk Vervolg
Deze ervaring brengt op een concreet voorstel voor ‘Een kansrijk vervolg’. Met als spelregels dat A het tijdsbeslag op de drukke doeners laag blijft, B net zoals de kosten. Maar ook C dat het dezelfde inspiratie en energie brengt die de sessie ook in zich had.

Plan

Ons idee is concreet: laten we dit ook oppakken en dan ook nog een stukje verdergaan, en wellicht een nieuwe netwerktraditie lanceren. Het idee bestaat uit twee delen:

A We maken om de twee – drie maanden een community-journaal. Dit kunnen korte films zijn, magazines, een panelgesprek. Veel is mogelijk. Met dit journaal zetten we hoofdrolspelers uit de keten op een podium en gaan we in op vakinhoudelijke issues in de schijnwerpers. De journaalformule biedt ook kansen om de doelgroepen te bereiken en om nieuwe partijen aan de rand van ons bestaande netwerk in beeld te krijgen. Een eerste editie zou bijvoorbeeld een Kerstuitgave zijn. We vormen daarvoor een kleine redactie van mensen, bijvoorbeeld vier vijf mensen die komt met tips en ‘leads’. Zo’n redactie kan wisselen van tijd tot tijd. In het voorjaar komen we weer met een editie, als het aanslaat wordt het een blijvertje!

B Rondom elke presentatie wordt een leerzaam en bescheiden event georganiseerd. Niet per se een grote oploop als recent (dat kan natuurlijk wel!), maar kleine meetings zoals een workshop, een presentatie, een aangekleed werkbezoek, een inhoudelijk en serieus spel. Zo bouwen we aan een hechte band.

Ministerie van Verhalen helpt bij de eerste twee of drie edities om dit op gang te krijgen en zorgt dat het stokje goed overgedragen wordt. Dat betekent concreet:

1 Een redactie opzetten en begeleiden
2 Leads en tips volgen en de ‘journaal reportages’ maken, achter de schermen waarbij we steeds wanneer iets af het is al ronddelen
3 Steeds een mini-event organiseren, bij voorkeur steeds samen met een partij uit het netwerk.

Voor deze activiteiten vragen we een werkbudget voor drie edities met events van €15.000,- ex BTW (met wellicht een PM post voor een wat groter plan, alleen na overleg op te pakken)

Opbrengst

De opbrengst is dat een soepele en voor iedereen aansprekende manier het netwerk nog actiever en verbonden raakt. Met daarbij de opmerking dat dat alleen lukt door meters maken, deelnemers opzoeken, podium geven en aanmoedigen. Het is geen hogere wiskunde, maar er te makkelijk over denken past niet. Door steeds van elkaar te leren werken we ook een hele aantrekkelijke manier aan een vernieuwde strategie. Bijna van onderop, door steeds ook uitvoerders en uitvoerende partijen een stem te geven. De opbrengst is op termijn een ondertekening zoals recent heeft plaatsgehad! Denk bijvoorbeeld aan een preventie-akkoord voor de geboortezorg!