Kansrijke Start – Zomer 2022

Over Kansrijke Start
Kansrijke Start is een lerend en innoverend netwerk ‘in opbouw’ in Roosendaal. Met de gemeente Roosendaal als initiator en op dit moment Eelco Koolhaas als actieve facilitator.

Een community opstarten en onderhouden vraagt naast inzet en enig geduld, vooral ook creativiteit. Het gaat om initiatieven en activiteiten ontplooien die aanslaan en waarvoor – drukke – deelnemers ook tijd willen vrijmaken. En daarnaast om de kring van hoofdrolspelers gaandeweg uit te breiden!

1 Terugblik, meetings en twee community-journaals
Kansrijke Start heeft nu vier hoogtepunten achter de rug. Een grote fysieke kick-off bijeenkomst, een goedbezochte online meeting en de uitgave van goed ontvangen journaals. Het eerste journaal was vooral een podium voor actieve deelnemers. In het tweede journaal verschoof het accent wat meer naar een thema (trends in 2022).

2 Route zomer 2022
Kansrijke Start gaat in essentie over preventie en daarmee een actueel en veelbelovende groep. Het maakt deel uit van een landelijke beweging, gericht op zwangerschap en de eerste levens jaren. Aansprekend en veelbelovend is de combinatie van het medisch en sociaal domein, een terrein waarop nog veel te winnen is.

Hoe verder? Belangrijk is om structureel de betrokkenheid van deelnemers uit het netwerk te vergroten. Zodat het ook een duurzaam netwerk blijft. Met daarbij het maken van een derde journaal, als kapstok voor nieuwe verbindingen en initiatieven.

A Voorbereiding grote zomermeeting
Het is aangekondigd, er komt een grote zomermeeting. Dit biedt de kans om een selecte groep toe te werken naar een aansprekend programma, met boeiende gasten, werkvormen en thema’s.

Actie: met een groep de grote meeting voorbereiden, met een aansprekend en actief programma. Het verslag daarvan is een item in het nieuwe journaal.

B Verbinding met landelijke thema’s en actie
Landelijk is Kansrijke Start ook volop bezig. We kunnen – met een aantal hoofdrolspelers kijken en onderzoeken wat elders aansluit en daarvan lokaal profiteren. Zijn er concepten of thema’s die nu en in de toekomst nog meer aandacht krijgen?

Actie: contact leggen met landelijk en de coördinatoren van het netwerk. Het verslag van dit contact is een item in het nieuwe journaal

C Een gezamenlijke activiteit
Niets verbindt zo als samen iets maken en produceren. Gesproken werd over de doorstart van de mama cafés. Met als belofte de inzet van ervaringsdeskundigen. Een alternatief is de opstart van een werkplaats, via verdieping van thema’s die ook al in de

Actie: Het netwerk kan daarbij aanhaken en praktisch en publicitair ondersteunen. Van de voorbereiding wordt actief verslag gedaan in het journaal.

D Een actieve redactie
Elke community heeft een inspirerende groep van energieke deelnemers nodig.

Actie: We kunnen naast en met de kerngroep daarvoor een vorm van een poll optuigen en een aantal hoofdrolspelers actief bevragen op wensen en suggesties. Het resultaat van die voorbereiding wordt verwerkt in het derde journaal.

E Verbinding met culturele sector
Het is inzicht uit ook andere domeinen van het sociaal domein, zoek de verbinding met de culturele sector om voor ervaringsdeskundigen en professionals een thema nog meer tot leven te brengen.

Actie: in contact met Roosendaalse culturele sector en ervaringsdeskundigen, als vooronderzoek voor een nieuw concept en initiatief.

3 Inzet Ministerie van Verhalen
Eelco Koolhaas met zijn vormgevers neemt het initiatief voor de vijf bovengenoemde acties, met als concrete producten:

A een derde journaal
B het faciliteren en voorbereiden van een online-meeting en daarnaast actief congres
C het organiseren van een ‘werkplaats’

De kosten daarvan zijn €12.000 ex BTW, uitgezonderd logistieke en materiele kosten van de meetings.  In termijnen wordt gedeclareerd.