KANSRIJKE START

Inhoudelijk script & Huiswerk & Budget

VOORAF
De structuur van de sessie staat! Daar gaan ‘we’ niet aan sleutelen. Dit is een voorzet voor een inhoudelijk script, welke vragen, thema’s, evt. filmpjes.
Het meest losse deel is de interactie (circa drie kwartier). Daarvoor stellen we voor een ‘wervend strategiespel’ te spelen. Deelnemers geven antwoorden door audio op whatsapp in te spreken. Dit onderdeel kan evt. ook buiten (in september schijnt de zon)

AMBITIES
Er zijn vooral drie ambities:
1 De ondertekening
2 Hoofdrolspelers op podium en aan woord
3 Deelnemers met goed gevoel & energie naar buiten!

A EERSTE DEEL

Openingswoorden, ‘lezing’, ondervraging & presentaties
Om mogelijk in te passen (in vragen, mini-presentaties of filmpje)

1 Biografie. Ervaringen van professionals die dagelijks helpen om kansrijke start (in brede zin) te realiseren. En/of ervaringen van inwoners die met steun hun startkansen versterkt zagen.
2 Kennisclips. Gefilmde kennisclips, bv. 30 seconden. Wat is kansrijke start, wat is effectief, waarom is dit programma nodig. En andere boeiende ‘facts of figures’
3 Foto’s (wedstrijd). Het verhaal van Kansrijke Start zichtbaar maken, deelnemers kunnen stemmen op mooiste foto. Krijgen die later thuisgestuurd!

B DEEL

Interactie-deel, waarin we ‘spelen’ met de inhoud van het akkoord. Focus op aspect strategie. Dat wil zeggen, hoe komen ‘we’, met passie en plezier, van intentie/wensen naar resultaat.
Als beginnetje enkele strategische kwesties (nu nog te abstract uiteraard, die maken we concreet). Die te maken hebben met de organisatie & ‘marketing’ van kansrijke start.

1 Wie: bekende en bestaande groepen, op zoek naar nieuwe ‘gezichten’?
2 Diensten: zijn nieuwe diensten nodig, of nieuwe kennis
3 Focus: wat zijn de nu vooral populaire acties? Extra in het zonlicht?
4 Investeren: Verschuiving van middelen, eventueel op termijn
5 Kansen of problemen: vooral richten op problemen of wat werkt uitbouwen?
6 Opvallend of nuttig. Ook richten op zaken die publiciteit krijgen?
7 Zacht of hard. Bescheiden publiciteit of juist voluit
8 Op de agenda krijgen/publiciteit. Bijvoorbeeld toewerken naar een Festival Kansrijke Start
9 Verbinding: Nieuwsbrief/magazine Kansrijke Start

C DEEL ONDERTEKENING

Opties:
Korte ‘stemverklaring’
Rituele handeling: alle deelnemers in starthouding. Foto-moment

D HUISWERK

Bij ronde 1 warming up/interactie met zaal gebruiken we ‘fijne voorbeelden’. Waar gaat – eigenlijk – het om bij KANSRIJKE START.

Denk aan voorbeelden op terrein van schulden, psychische problematiek, armoede/schulden, verslaving, wonen. Daarbij onderscheid tussen situaties die ‘kraakhelder’ zijn & of juist moeilijk peilbaar.

We maken daar tekeningen en posters van. Een optie is een kort aansprekend filmpje, dat wellicht al bestaat.

Via Brigitte en wellicht andere ‘uitvoerders’. Of voorbeelden uit het team!

Bij ronde 2 – contact met wethouders panel & debat met zaal gebruiken we een kwis-achtige vorm. In combi de korte pitches van wethouders!  

De kwis gaat o.a. over opvallende feiten, trends, nieuwste inzichten over kansrijke start. Denk aan fact & figures over thema’s als roken, mentale gezondheid, positieve gezondheid, signaleren.

We kijken of Mentimeter daarbij past (niet de volledige kwis!)

We kijken o.a. naar relevante documenten, de ‘oude’ kwis van Hanneke en andere bronnen (gesprek met deskundige?)

Ronde 3 Bij ondertekeningen is optie om ook uitvoerders mee ‘op het podium’ mee te vragen. We doen korte vraaggesprekjes en halen input op voor het strategiespel

Namenlijst van mensen die tekenen, hun organisatie, wellicht bijzonder feitje?

Ronde 4 Bij interactief doen we een strategie-kwis. Er zijn een 6-9 spots, stoelen eromheen. Elke groep verwisselt een keer van plek. Circa 20 minuten, daarna snelle nabespreking, antwoorden via Whatsapp.

De voorbereiding doen we met groepje uitvoerders, bij voorkeur live 5 kwartier of anders online call. Actie is uitvoerders verzamelen.

Ronde 5 Afronding is groepsfoto, van iedereen is starthouding!

Optie is ‘een echte fotograaf’ erbij.

Nazorg

We maken een verslag als magazine, met tekst en foto.

We geven een strategie-advies over mogelijke follow-up


E BUDGET

Begeleiding kost 1500 euro ex BTW

Voorbereiding en research 500 ex BTW

Materiaal (plus kosten opmaak) 750 euro ex BTW