A ROLLEN IN BEWEGING

1 Uitvoering en programmatisch werken

In de eerste fase van S&W lag accent op uitvoering. Beheer en WJP.
Daarna kwam een verschuiving naar programmatisch werken.
In die combinatie ligt spanning; wat gaat voor en wat telt zwaar

2 Uitvoering en participatie

Bij de technische uitvoering kwam steeds meer accent op participatie te liggen. Vooral bij beheer
Dat vroeg om nieuwe vaardigheden.
Ook kwam de vraag op naar vakmanschap: wat is de kern van het werk?

3 WJP

Van contact maken en onderhouden verschuiven naar administratief contact

4 Community-builder

Eigen rol invulling, relatief nieuwe taak

Belangrijke rol bouwen van netwerken

5 Wijkmanagement

Met vele dossiers tegelijk bezig

6 Gebiedsregie

Relatief nieuwe taak

Vereist vele competenties

B DILEMMA’S EN PERSPECTIEVEN

1 Werk verschuift steeds meer naar participatie

Functies moeten zich daaraan aanpassen, vraagt om nieuwe competenties

Vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen functies

2 Rol van tegenspel en wijkmanagement groeit

Rol van wijkmanagement groeit

Visie: alles is wijkmanagement

3 Rol hangt ook van ruimte die gekregen wordt
Niet eenzijdig (kunnen) beslissen over werk van vakdiensten.


4 Capaciteitsvraag bepaalt ook

Of je kerntaken kunt waarmaken/ moet ambiëren hangt ook van capaciteit

5 Kerntaken vragen nieuwe bevoegdheden

Kerntaken willen uitvoeren zonder bevoegdheden is lastig

6 Bestaat ook behoefte aan nieuwe functies?

Voorbeeld a la wijkmanagement