ZOMER PROGRAMMA WERKDRUK

Offerte

1 INTRODUCTIE

Werkdruk is een groeiend vraagstuk, helaas ook bij het organisatieonderdeel Stadsdelen en Wijken.

Enige tijd is over dit zowel complexe als uitdagende onderwerp een goed bezocht werkplaats ontbijt georganiseerd.

Daar kwamen tal van inzichten en adviezen uit – desgewenst – op de korte maar ook de langere termijn op te pakken.

Ook kwam de reactie ‘we zijn benieuwd of het ontbijt ook tot daadwerkelijke verandering gaat leiden.

Die ‘handschoen’ is opgepakt en heeft geleid tot het organiseren van een zomerprogramma.

2 HET IDEE

In de zomer worden tal van ontspannen activiteiten georganiseerd, zoals een terrasje pakken, een wandeling maken tot aan spelletjes spelen.

In die geest is een ontspannen programma gemaakt voor inhoudelijke verdieping van de opbrengsten uit het werkdruk ontbijt.

In de periode juli-augustus, met wellicht een uitloop naar september worden een reeks van zomerprogramma activiteiten uitgevoerd.

Er wordt gewerkt in rondes van een aantal dagen, met drie activiteiten op een dag! In wisselende volgorde. Bijvoorbeeld, om 9 uur een wandeling, om 12 uur een spelronde en om half 4 een terrasbezoek.

Diverse plekken in Den Haag worden uitgedaan, als een soort van mini-vakantie in de eigen stad.

3 ORGANISATIE

Net zoals het geval was rond het werkdruk ontbijt wordt opnieuw samengewerkt met de Ondernemingsraad DPZ.

Daarnaast wordt uitdrukkelijk instemming gezocht van zowel TMO als MT om met dit boeiende onderwerp aan de slag te gaan. Daarvoor wordt een instemmingsprocedure doorlopen.

Realisatie vindt plaats door Eelco Koolhaas, ondersteund door een vormgever en filmmaker van Ministerie van Verhalen.

Daarnaast is sprake van nauwe samenwerking met het projectteam Doorontwikkeling, met voor dit initiatief Roman Lenders als counterpart.

Gekozen wordt voor een interactieve aanpak waarin alle leden van S&W, in alle functiegroepen, volop de kans krijgen en actief uitgenodigd worden om mee te doen.

Om dit voor elkaar te krijgen wordt ook aansprekend communicatie-materiaal ontwikkeld.

4 INHOUD

Inhoudelijk worden met name drie sporen verkend:

Wat zijn de mogelijkheden voor individuele medewerkers om zich beter te beschermen tegen werkdruk? ‘IK’

Wat zijn de mogelijkheden vanuit S&W als organisatieonderdeel om werkdruk ‘aan te pakken’? ‘WIJ’

Ook wordt in beeld gebracht wat de externe factoren zijn en waar daar de concrete aangrijpingspunten liggen. ‘ZIJ’

Ontleend aan werkdruk ontbijt zijn deze inzichten het – inhoudelijke – vertrekpunt:

IK’

Blokken en daarmee tijd vrijspelen

Nee (durven) zeggen

Goed inplannen en inschatten

Zorgen voor privé-werk balans

Reflectie inbouwen

‘WIJ’

Werken met projectplannen

Een heldere visie op rol en taken van S&W

Inwerken en begeleiden van nieuwe talenten

Heldere profilering en positionering van S&W, richting collega’s

Ruimte voor innovatie (net zoals een startup die neemt)

Kennis en kunde op peil houden

Effectief vergaderen en doelmatige processen

Grenzen bewaken door leidinggevenden

Diverse taken preciezer omschrijven

Betere bewonerscommunicatie

‘ZIJ’

S&W niet overvragen

Ambities matigen

Dubbeling beperken en voorkomen

Platte(re) overlegstructuren

Ervaringen delen

Administratieve en ICT-ondersteuning op orde

5 PRODUCTEN EN OPBRENGSTEN

Opbrengsten:

Via de diverse in de zomer geplande ontmoetingen wordt een aansprekend en concreet werkdruk advies gemaakt, voor bespreking in OR, TMO en MT.

Kernpunten zijn verdieping, prioritering en realisatie:

Verdieping volgt via illustratie met persoonlijke verhalen en toespitsing op concrete werksituaties

Prioritering volgt na weging op zwaarte en impact en (grote) roep van uit de organisatie

Realisatie volgt uit concrete handvatten om daadwerkelijk met de adviezen uit de slag te gaan.

Producten:

De volgende producten worden opgeleverd:

1 Tussenrapportage tweede week augustus: wat zijn de belangrijkste inzichten en adviezen tot dan toe

2 Adviesrapportage, met de genoemde verdieping, prioritering en verdieping

3 Expositiemeeting waarin de opbrengsten letterlijk en figuurlijk worden gepresenteerd.
BELEIDSTHEATER 
2e Louise de Colignystraat 14 
2595 SR ‘s-Gravenhage 
Nederland 
KvK: 27186020 
Tel: 0031 (0) 6 15 55 65 65 

Banknaam ING 

IBAN Rekeningnummer NL 53INGB000 90.74.192 ten name van Beleidstheater 

NB Ministerie van Verhalen is de huidige werknaam voor Beleidstheater