OPSTARTEN? EEN PROGRAMMA VOOR KUNST EN ZORG

#cultuur raakt alles #strategievoorstel

1 ‘Zorg voor Kunst’
De toon van de nota is zowel spannend als niet onomstreden. Geijverd wordt voor het bij elkaar brengen van twee werelden, zorg en kunst. Dat is niet uniek, maar wel vernieuwend.  Het vraagt het nodige uithoudingsvermogen en fantasie om dit voor elkaar te krijgen.

Daarnaast werd bepleit voor een Teylingen-brede aanpak. Ook dit is geen gelopen route. De ontvangst van de nota in de raad is tot toe zeer welwillend. Dat schept verwachtingen.

2 Strategie
Bij uitvoering van zorg voor kunst wordt de volgende strategie omarmd. Opwarmen (werkplaats), Richten (ateliers) en Consolideren (evenement).

3 Start: de werkplaats
In elke fase speelt de infrastructuur (‘wie’), de inhoud (‘wat’) en een reeks van activiteiten (‘hoe’).

Wie?

Bij de ontwikkeling werd een relatief grote groep geconsulteerd, zowel uit de wereld van de zorg als kunst. Daar zijn spelers uit te ‘rekruteren’ om mee te doen.

– Inwoner Ton Zoet, ook verbonden aan de kunstcommissie, heeft aangeboden om, onder voorwaarden, als motor te willen optreden. Met een grote rugzak als ‘organisator van innovatieve projecten’.
– Daarnaast zijn er een aantal instellingen die op basis van subsidie ‘voor de gemeente’ werken.
– De gemeente wil niet als regisseur optreden, maar wel (actief?) faciliteren. Om een begin te maken!

Wat?

Op het grensvlak van zorg en kunst liggen tal van vragen die vragen om inzet en aandacht van kunstenaars en artistieke vertaling. Het loont om die boven water te krijgen.

– Dementie. Een cultuur sensitieve dagbesteding.
– Mantelzorg. De artistieke invulling van respijtzorg
– Armoede. Cultuurprojecten voor jongeren voor wie dat ver van het bed is.
– Geestelijke gezondheidszorg. Kunstzinnige bijdrage om het verhaal kwijt te kunnen.

Maar ook, doorbreken van stigmatisering op kunstzinnige wijze.
Eenzaamheid. Meedoen aan het culturele verenigingsleven.
….

Hoe?

Hier zijn diverse opties voor, in een mix:

– Mini-tour. Langs het culturele verenigingsleven, over het idee achter zorg voor kunst.
Met toelichting en debat. Alternatief is een Teylingen breed symposium
– Showrooms. Aansprekende voorbeelden elders (denk aan Cultuur Compaan
Roosendaal) presenteren hun aanpak. Met gelegenheid ervaring op te doen. 
– Cultuur Raakt Alles-journaal. Met positieve verhalen en pleitbezorger.
– Zorg voor Kunst beraad. Installatie van een nieuw gremium (of bijstellen opdracht bestaande gremia)
– Proefopdrachten. Drie prominente Teylingers krijgen een aanmoedigingsopdracht.
– Zorg voor Kunsthuis. Een nieuwe of bestaande locatie wordt aangewezen als tijdelijk centrum. Voor opvoering, debat en ‘onderzoek’.
– Meeliften. Bestaande evenementen & instellingen worden uitgedaagd om een satelliet programma Zorg voor Kunst te ontwikkelen.

4 Atelier
In de atelier fase worden kansrijke initiatieven uitgebouwd. Met als formule het bouwen van satellietprogramma’s.

In deze fase start ook de zoektocht naar externe geldschieters.

5 Evenement
Kleine reeks van evenementen waarin initiatieven worden gebundeld en gepresenteerd.