Goed nieuws

Het is best mooi, we hebben het mandaat gekregen van MT en TMO om in de zomermaanden juli en augustus een zomer(s) programma op te starten, om voorstellen te ontwikkelen tegen de werkdruk.

We hebben vier activiteiten bedacht, keuzefilmpjes, terrasje pakken, een spel en de wandeling.

We willen dit als even lukt actief met de OR ontwikkelen en ook vooral de TMO-ers in beweging krijgen. Zij hebben de P taak.

Aanpak

We moeten snel en efficiënt werken.

Ons instrument is vooral ‘inboeken’. We gaan de wandelingen, terrasgesprekken en spelrondes steeds inboeken. Alles duurt een uur, exclusief reistijd.

Op basis van de uitkomsten maken we keuzefilmpjes, dat moet wel nog in juli want Jasper is in augustus weg

Ontwikkeling

We maken in deze week de inhoudelijke opzet, een dummy versie van het spel, de vragen voor de wandeling en het terrasgesprek. Vooraf krijgen de deelnemers een uitnodiging met al wat inhoud om op te kauwen.

We doen een algemene uitnodiging uit! Daar kunnen mensen zich opgeven op bepaalde tijdstippen.

We bedenken een formule, wie willen we waar hebben. Bij terras gaat het om verdieping, bij wandeling om van elkaar leren, bij het spel om praktische oplossingen. Bij de film gaat het om keuzes.

Het idee is dat we iedereen die meedeed aan het ontbijt in ieder geval mee laten doen.

Terras

Spelregels:

Vooral ervaringsdeskundigen

Spreiding per functie en domeinen

Veel verhalen ophalen, proberen te begrijpen hoe het werkt en ontstaat, werkdruk

Wandeling

Spelregels:

Managers en medewerkers

Combinatie van domeinen

Spreiding van functies

Spel

Spelregel:

Alle stadsdelen af

Combinatie met drankje

Praktisch

Eelco en Lisette maken plan over randvoorwaarden (bv drankjes op terras, films)

Realisatie: meerdere activiteiten op een dag

Wie kan wanneer assisteren? Extra helpers vragen

Bij wandeling evt. ook meerdere tegelijk

Registratie van uitkomsten, van verslag tot audio opnamen Communicatie: tussentijdse update