Programma Wind in de Zeilen 2022

Inleiding

Wind in de Zeilen ‘moet’ een structurele plek krijgen in de Zaanse armoede-aanpak voor de komende jaren.
De mensen en organisaties die nu al meedoen, zoals de groep Stille Krachten, worden daarvoor verder aan de groep verbonden. Daarnaast worden ook in 2022 weer nieuwe mensen en groepen bij ‘Wind in de Zeilen’ gehaald en gehouden!

Doelstelling dit jaar wordt dit jaar vooral om de aandacht voor armoede en kansengelijkheid in het reguliere werk te versterken, van kerk, ondernemers, verenigingen tot vrijwilligersorganisaties.
Daarnaast werken we aan borging door een regisseur bestaanszekerheid te werven, wellicht in de vorm van een extern en intern duo.

Tenslotte mikken we op innovatie door de opstart van een Quiet Community in Zaanstad, daarvoor werken we als kwartiermaker.

Tijdsplanning 2022

Eerste fase
In de periode tot mei organiseren we heel gericht zeven mini-workshops rondom ‘kansrijke plekken en initiatieven. Daarbij richten we ons op de a kerken (schuldhulpverlening), b de werkgroep stille krachten (particuliere initiatieven), c vrijwilligerswerk (Present), d het wijkcircuit (Voor je Wijkkie), e de culturele sector en f het gezondheidscircuit. Wat is nog onderbenut, waar kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd en wat verdien versterking.

Deze fase gaat gelijk op en wordt afgerond met een community-journaal Wind in de Zeilen, aantrekkelijk opgemaakt waarin ‘verslag’ wordt gedaan van de opbrengst van deze verkenning.

Selectie, tweede fase
We kiezen voor twee tot drie zeer kansrijke initiatieven om tot realisatie te brengen, en brengen dit in bij bestuur en gemeenteraad. Dit gaat om de periode mei-oktober. Het gaat hier om haalbare en concrete plannen.

Apart daarvan werken we het initiatief Quiet Community naar Zaanstad.
Ook hiervan wordt een tweede community-journaal gemaakt, om alle hoofdrolspelers goed betrokken te houden.

Derde fase
We ronden af met een breed opgezet symposium Wind in de Zeilen, medio november 2022, waarin het netwerk wordt uitgenodigd en de initiatieven worden bekrachtigd.

Periode 2022-2025
In 2023 worden de initiatieven ingevoerd en wordt daarnaast een vergelijkbare ontwikkelronde uitgevoerd. Dit willen we drie jaar langs deze weg zo doen, waarna we de balans opmaken van de ze strategie en formule.

Organisatie
Uitdrukkelijk worden externe en interne partijen bij de realisatie van dit programma betrokken, zodat stevige lijnen worden gelegd. Ambtenaren denken en doen actief mee. Qua middelen om deze strategie uit te voeren voorzien we dit jaar (2022) €25.000,- ex BTW nodig te hebben. Voor catering en logistiek, kleine events, zoals het ontmoetingsdiner en het eindejaar symposium nog €5.000,- ex BTW nodig. Voor de jaren erna volgt een begroting zodra de invulling van de kansrijke ideeën bekend zijn.