START-CONGRES KENNISIMPULS WATERKWALITEIT

1 Transfer, het start-congres

De transfer van (wetenschappelijke) kennis naar de beleids- en vooral uitvoeringspraktijk is een klassiek – bestuurskundig – thema. Een onderwerp ook dat iedereen als zeer belangrijk wordt gezien, maar anderzijds soms ‘het kind van de rekening’ is. Het verwerven van de kennis staat voorop, is ook de corebusiness van de onderzoekers en ‘communicatie’ is iets dat dan ondergesneeuwd kan raken.
Een zeer goede zaak dus om een leerzaam, informatief en niet te vergeten ‘onderhoudend’ transfer-congres te organiseren. Op 12 april in 2022 in – de naam zegt het al – het leerhotel in Amersfoort. In dit geval gaat het om resultaten en inzichten van de Kennisimpuls Watertransfer.

Even kennismaken

Bij ons – Ministerie van Verhalen – staat de transfer van inzichten naar de brede community van professionals en ervaringsdeskundigen in het hart van het werk, al twintig jaar. Wie een goed verhaal uitdraagt let niet alleen op de academische essentie, maar ook op ‘how’ (wat kunnen we er mee). En niet te vergeten – soms onderbelicht in een studieuze context – op het hart. Raakt het, hebben de potentiële gebruikers zin om er mee aan de slag te gaan?!
In de loop van de tijd is ons werk meegegroeid met niet alleen de tijdsgeest, maar ook met de stand van de techniek. We zijn ‘host’, maar ook filmmaker, grafisch vormgever, aansprekend schrijven en producent van online producties. Zie ter illustratie het optreden van afgelopen vrijdag waarin – op een heel ander thema – al die ingrediënten samenkomen.

Zes uur (bijna) non-stop genieten van de wijsheid & ervaring van de Roosendaalse community over ‘de omgang met & aanpak van eenzaamheid’. Van moskee, kerk, dansgroepen, sportvereniging, wethouders, ‘maatjes’ tot aan therapeut of trainer, en vele, vele anderen. Inclusief 11 korte films. ‘Aanbevelingswaardig’ voor wie ook in andere gemeente & ander samenwerkingsverband op een uitdrukkelijk positieve manier met een taai probleem aan de slag wil: https://www.youtube.com/watch?v=JUyPWp0wNtQ

Waterkwaliteit

Op het thema waterkwaliteit hebben we in de afgelopen jaren ons sporen verdiend. Van recent de hosting van de Europese maritieme dagen met 7 films tot aan diverse producties voor KNW, de Unie van de (Unie van) Waterschappen en Ministeries.
Met het team!
Voorop staat samenwerking met het congresteam. Van inhoud, techniek en communicatie. De intentie is er samen een memorabele dag van te maken, waarbij wij naast hosting ook werken met film en vormgeving. En, niet te vergeten, van het nieuwe fenomeen hybride congres, een zeer boeiend en relatief nieuw fenomeen. Dat is onze intentie, echt iets speciaals maken. Waarvan bestuurders en specialisten zin krijgen om de resultaten te verwerken en alle betrokken wetenschappers zich echt gehoord en gezien voelen. Dat kan echt alleen met teamwerk en de beschikbare ontwikkeltijd goed gebruiken. Vanaf NU al, ook al is het budget relatief beperkt (dat kan best!).

2 Peilers

We noemen een aantal peilers:

A De Transfer Ontbijtjes & Video Pitches

Een aantal onderhoudende, en tegelijk ‘strakke’ ontbijtsessie waarin we de inhoud aanscherpen. Wat willen we overdragen? De sessies zijn zowel thematisch als regionaal, gespreid over het land. We kunnen ze ook gebruiken voor korte video-pitches. Die we inzetten als trailers, om mensen warm te maken voor deelname of bekijken van slotcongres! De ontbijtsessies gebruiken we ook als oefening & mensen warm te maken een mooie bijdrage te leveren aan het slotcongres.

B Startcongres

We spelen even met taal en zetten in op een Start congres. Ok, het is ook het einde van de kennisimpuls van vier jaar, maar ook een stevig begin. Dit heeft zowel symbolische waarde, maar ook praktische betekenis. Het gaat die dag ook om stevige beginnetjes maken, in de vorm van transfer afspraken, kunnen intekenen op vervolgactiviteiten. Denk aan een e-learning met de wetenschappers in kwestie. Die vervolgreis wordt samen ontwikkeld, we bedenken opties die tijdens de Transfer Ontbijtjes.

C In the mix

Dit is spannend. Wat kunnen we doen hybride aanpakken, terwijl ook een gezellig offline congres aan de gang is, vol persoonlijk contact!

We denken aan:
E-learning. Bezoekers kunnen zich opgeven voor een e-learning traject, zie hiervoor. Op de dag zelf wordt hele korte online openingen gegeven, bij voorkeur op YouTube, die later gemakkelijk terug te kijken zijn. Dat begint om 9 uur en gaat de hele dag door.
Kleurrijke testcases. We zetten mensen voor de camera die online worden ‘beproefd’. Dat zijn gerenommeerde bestuurders en wetenschappers. Er is een stevig onderwerp en de inbellers of en of chatters kunnen gekleurde vragen stellen. Groen is leerzaam, geel is enthousiast en rood is ‘gevaarlijk’. De hoofdrolspelers spelen actief mee, maar mogen max 2x een vraag weigeren. Zo brengen we ook een speels element in bij een serieus thema.
Keynote. De keynote(s) worden ook live gestreamd, openbaar. Vooraf wordt daarvoor flink wat publiciteit gemaakt.
Dit zijn slechte enkele opties. Voor de techniek.

D Frisse Hosting

We maken een draaiboek waarin we de veelheid van thema’s goed tot het recht laten komen. Daarin kiezen we voor een mix van thema’s met twee rode draden (onder andere uit te werken in de transfer ontbijtjes).
A Superinhoudelijk, met bezoekers echt de diepte in
B Praktijksessies.
Kennisoverdracht en discussie op toegankelijke wijze
C Surprise momenten.
Denk aan sessies met als aankondiging ‘gevoelig’ of ‘persoonlijk’


E Online tekst en beeld

We helpen actief mee met de teksten, waarbij ook techniek een rol speelt. Via een speciale site maken we steeds stukken die online via een linkje te lezen zijn. Zo bouwen we vanaf al deze zomer aan een soort e-book waarin we het verloop van het startcongres kunnen volgen. Alle deelnemers zijn als het ware medeauteurs, we bieden ook ruimte voor papers. Het online model biedt ook ruimte voor (plaatsen van) eigen filmpjes!
We stellen wel enige voorwaarden aan de kwaliteit van de teksten, we zullen daar als redactie in optreden. Het gaat om praktijkgerichte teksten, toegankelijk, aansprekend en ‘to the point’.

Organisatie

We werken met Eelco Koolhaas als host en ‘regisseur’ en onze vormgevers en filmers.
We starten al ‘meteen’ en werken door tot en met april 2022!